Apa Maksud Information (Maklumat)? | Definisi & Fungsi

Seperti yang kita tahu, apabila teknologi maklumat sudah berkembang, ia memudahkan manusia untuk memenuhi keperluan harian mereka.

Maklumat (Information) diperlukan oleh orang ramai untuk menambah wawasan, mengemas kini pengetahuan, dan sebagai bahan untuk pendapat.

Malah, tidak jarang maklumat digunakan sebagai asas untuk membuat keputusan.

Walaupun kita sering mendengar perkataan information ini dalam kehidupan seharian kita, masih terdapat segelintir masyarakat yang tidak memahaminya sepenuhnya.

Jangan risau, kerana dalam artikel ini kita akan membincangkan maksud information dengan lengkap dan jelas.

Apakah Maksud Information?

apakah maksud information

Secara etimologi, information berasal daripada perkataan Perancis informacion yang bermaksud konsep, idea atau garis besar.

Information itu sendiri adalah kata nama yang bermaksud aktiviti dalam pengetahuan yang disampaikan.

Maksud Information ialah himpunan data atau fakta yang diuruskan untuk menjadi sesuatu yang berguna bagi penerima.

Kebiasaannya, maklumat tersebut akan diproses terlebih dahulu supaya penerima mudah memahami maklumat yang diberikan.

Ringkasnya, maklumat telah diproses ke dalam bentuk yang berharga atau bermakna.

Maklumat tidak boleh dipisahkan daripada data.Namun begitu, kedua-duanya mempunyai maksud yang berbeza.

Sebabnya, data adalah fakta yang masih mentah atau belum diproses, setelah diproses, data ini boleh menjadi maklumat yang diperlukan oleh orang ramai.

Penjelasan Penuh Mengenai Information

apa itu information

Pada masa ini, banyak media, baik cetak mahupun dalam talian, telah ditemui yang semakin pelbagai dalam memberikan maklumat.

Bukan sahaja tentang acara penting di sekeliling, malah pelbagai tip atau panduan yang membantu memenuhi keperluan harian.

Malah, ramai yang menggunakan media sosial untuk memberikan maklumat tentang perniagaan yang mereka jalankan.

Memang tidak dinafikan setiap orang memerlukan maklumat ketika menjalankan aktiviti harian.

Walaupun begitu, setiap orang juga perlu lebih teliti dalam menyusun dan memilih maklumat.

Sebabnya, tidak jarang kita menemui maklumat palsu yang boleh memberi kesan buruk kepada setiap individu.

Seperti yang sudah diketahui, informasi memiliki beragam fungsi yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Adapun beberapa fungsi informasi adalah sebagai berikut:

  • Sumber Ilmu
  • Sebagai hiburan
  • Fungsi Kesan
  • dan lain-lain