Apa Maksud HTML (HyperText Markup Language)? | Definisi

Untuk membuat laman web yang menarik dan boleh digunakan, anda perlu tahu apa itu HTML (Hypertext Markup Language).

Walaupun HTML bukan bahasa pengaturcaraan, anda mesti mempelajarinya kerana ia boleh digunakan untuk menyusun format teks untuk memaparkan imej di web.

Kemudian apakah maksud HTML? dalam artikel ini, kita akan membincangkan maksud HTML sepenuhnya.

Apakah Maksud HTML?

apakah maksud html

HTML (Hypertext Markup Language) ialah bahasa penanda yang digunakan untuk mencipta halaman web.

Dalam halaman web, HTML digunakan untuk menentukan struktur dan format dokumen, menambah teks, hyperlink, imej, dan unsur lain.

HTML adalah bahasa markup yang sangat penting dalam pembangunan web, kerana laman web tidak boleh dibuat tanpa menggunakan HTML.

Pada asasnya, HTML berfungsi sebagai bahasa yang digunakan untuk mengatur kandungan pada halaman web, termasuk kandungan seperti imej, video, teks, borang, jadual, dan lain-lain.

Untuk mengenal pasti jenis kandungan dan memberikan arahan tentang cara memaparkannya pada halaman web, HTML menggunakan unsur atau tag khas.

Penjelasan Penuh Mengenai HTML

apa itu html

Salah satu ciri HTML ialah setiap elemen mempunyai sintaks yang terdiri daripada kurungan sudut dan kurungan persegi, serta kata kunci atau nama elemen.

Nama unsur atau kata kunci yang digunakan dalam HTML menyediakan maklumat mengenai jenis kandungan yang akan dipaparkan di halaman web.

Contohnya ialah tag <img> untuk mengetag imej, <a> menandakan hiperpautan, dan <p> digunakan untuk menandakan perenggan.

Sebagai tambahan kepada elemen, HTML juga menggunakan atribut sebagai maklumat tambahan mengenai unsur-unsur tersebut.

Atribut digunakan untuk mengesetkan sifat seperti saiz, warna dan penampilan lain pada unsur HTML.

Contoh atribut termasuk:

  • src = untuk menentukan lokasi imej atau video yang akan dipaparkan.
  • href = untuk menentukan lokasi laman web yang akan dihubungi melalui hiperpautan.
  • style = untuk menetapkan sifat paparan seperti warna dan saiz teks.

Untuk membuat laman web yang kompleks, selalunya perlu menggunakan CSS (Cascading Style Sheets) dan JavaScript sebagai tambahan kepada HTML.

Fungsi CSS untuk mengawal penampilan dan susun atur laman web dan JavaScript digunakan untuk mencipta interaksi dan kesan animasi pada halaman web.

Di samping itu, HTML terus berkembang dan berubah dari semasa ke semasa.

Pada masa ini versi terkini HTML adalah HTML5 yang mempunyai banyak ciri baru dan lebih banyak sokongan untuk aplikasi multimedia dan web.