Apa Maksud Hierarki Data? | Definisi Penuh & Jenis-Jenis

Hierarki data ialah struktur organisasi data yang digunakan untuk mengatur dan menyimpan data dalam sistem komputer.

Hierarki data terdiri daripada struktur berbilang aras yang terdiri daripada beberapa peringkat, di mana setiap aras mewakili jenis data yang berbeza.

Dalam artikel ini, kami akan membincangkan maksud hierarki data dan jenis jenis hierarki data, lihat penjelasan berikut.

Apakah Maksud Hierarki Data?

apakah maksud hierarki data

Hierarki data ialah struktur data yang terdiri daripada beberapa aras atau aras, di mana setiap aras mewakili kategori atau jenis data yang berbeza.

Struktur hierarki data biasanya mempunyai tahap atas yang disebut sebagai “root” atau “parent“, diikuti oleh tahap di bawahnya yang secara beransur-ansur menjadi lebih spesifik.

Contoh paling mudah hierarki data ialah struktur folder dalam sistem pengendalian komputer.

Peringkat atas mempunyai folder utama untuk mewakili keseluruhan kandungan sistem pengendalian, dan di bawahnya adalah folder kategori data seperti imej, video dan dokumen.

Folder individu boleh mengandungi subfolder yang lebih khusus, seperti subfolder dokumen yang mengandungi dokumen kewangan, dokumen projek dan sebagainya.

Penjelasan Penuh Mengenai Hierarki Data

apa itu hierarki data

Dalam konteks teknologi maklumat, hierarki data adalah hal yang sangat penting kerana berkait rapat dengan pembangunan aplikasi, pangkalan data dan sistem maklumat lain.

Dalam membuat perisian, konsep hierarki data boleh digunakan oleh pemaju untuk mengemas data dalam aplikasi atau sistem maklumat yang sedang diusahakan.

Hierarki data digunakan dalam pembangunan pangkalan data untuk mengemas kini data dalam jadual dan mengekalkan keseragaman data antara jadual.

Hierarki data juga boleh digunakan dalam pembangunan sistem maklumat untuk memudahkan organisasi data dan membentangkan maklumat berstruktur kepada pengguna.

Beberapa jenis hierarki data yang sering digunakan dalam teknologi maklumat termasuk:

  • Hierarki data mesh (mesh hierarchy).
  • Hierarki data rangkaian (network hierarchy).
  • Hierarki data pokok (tree hierarchy).
  • Hierarki data berperingkat (hierarchical hierarchy).