Apa Maksud Aksara Khas? | Definisi Penuh & Contoh

Memahami penggunaan aksara khas dan pastikan ia dikendalikan dengan betul di platform yang digunakan untuk mengelakkan masalah dalam pemprosesan data atau komunikasi dalam talian.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan maksud aksara khas dan beberapa contoh aksara khas yang biasa digunakan, lihat penjelasan hingga akhir.

Apakah Maksud Aksara Khas?

apakah maksud aksara khas

Aksara khas ialah aksara yang digunakan dalam pengkomputeran dan pemprosesan data yang tidak termasuk dalam abjad atau nombor standard pada papan kekunci atau perisian komputer.

Contohnya ialah simbol seperti @, %, &, #, $, *, dan tanda kurung seperti (), {}, [], atau simbol lain seperti tanda soal (?), tanda seru (!), noktah (.), dan sebagainya.

Aksara khas biasanya digunakan untuk membuat kata laluan, menghantar mesej teks dengan aksara khas yang menentukan format dokumen, atau menulis kod program.

Di samping itu, pelbagai aksara khas ini juga sering digunakan dalam proses pemprosesan teks, seperti mencari atau menggantikan teks dalam aplikasi pemprosesan perkataan atau editor teks.

Penjelasan Penuh Mengenai Aksara Khas

apa itu aksara khas

Beberapa kegunaan aksara khas adalah dalam pelbagai aplikasi dan platform, seperti dalam pengaturcaraan, pemprosesan teks, dan komunikasi dalam talian.

Berikut adalah beberapa contoh aksara khas dan kegunaannya:

Ampersand (&)Tanda ini digunakan dalam HTML untuk menunjukkan bahawa aksara khas akan digunakan, seperti simbol mata wang atau anak panah.

Contohnya ialah & digunakan untuk memaparkan simbol “&” pada halaman web.
Tanda Soalan (?)Tanda ini digunakan dalam URL untuk menambah parameter ke alamat web.

Contohnya ialah https://www.contohwebsite.com/search?q=kata+kunci akan memaparkan hasil carian dengan kata kunci yang ditentukan.
Tilde Sign (~)Tanda ini digunakan dalam sesetengah bahasa pengaturcaraan untuk menunjukkan penggantian atau pengesahan aksara tertentu dalam rentetan.

Contohnya ialah ~ username boleh digunakan dalam PHP untuk menunjukkan penggantian nama pengguna dengan nama pengguna yang sesuai.
Asterisk (*)Tanda ini digunakan dalam beberapa bahasa pengaturcaraan untuk menunjukkan karpet atau watak joker.

Contohnya ialah dalam SQL, * digunakan untuk memilih semua lajur dalam jadual.
Tanda kurung ({}, (), [])Tanda-tanda ini digunakan dalam pengaturcaraan untuk menunjukkan kumpulan atau blok kod yang harus dilaksanakan bersama.

Contohnya ialah kurung kerinting ({}) digunakan dalam bahasa pengaturcaraan seperti JavaScript untuk menunjukkan blok kod yang mesti dilaksanakan dalam satu perintah.
Tanda Dolar ($)Tanda ini digunakan dalam beberapa bahasa pengaturcaraan untuk menunjukkan pembolehubah.

Contohnya ialah dalam PHP, pemboleh ubah $nama_digunakan untuk menyimpan nilai dalam pemboleh ubah dengan nama yang ditentukan.
Tanda Hash (#)Tanda ini digunakan dalam beberapa bahasa pengaturcaraan untuk menunjukkan prapemproses arahan.

Contohnya ialah #include digunakan dalam bahasa pengaturcaraan C untuk memasukkan fail pengepala ke dalam program.