Apakah Maksud Model Prototaip ? | Definisi Penuh, & Fasa

Pembangunan produk dengan asas software pada masa ini telah mengalami perkembangan yang sangat pesat dari segi penampilan dan memberi tumpuan kepada pengalaman pengguna.

Ini pastinya tidak dipisahkan daripada model penciptaan software yang dipilih. Dalam kejuruteraan software terdapat banyak model yang boleh digunakan seperti model prototype, RAD, spiral, agile, waterfall, dan sebagainya.

Okay, pada kesempatan ini kami akan memberi tumpuan lebih kepada membincangkan model prototaip software (software prototyping/life cycle using prototyping). Mari kita lihat artikel ini!


Apakah Maksud Model Prototaip?

apakah maksud model prototaip

Model prototaip software adalah kaedah kitaran hayat pembangunan sistem berdasarkan konsep model kerja. Ini dilakukan dengan tujuan untuk membangunkan model ke dalam sistem akhir atau bersedia untuk digunakan.

Atau ia boleh dikatakan juga sebagai kaedah dalam pembangunan produk dengan membuat reka bentuk, sampel, atau model dengan tujuan menguji konsep atau proses kerja produk.

Pada asasnya prototaip bukan produk akhir yang sedia untuk digunakan. Ini dibuat untuk memenuhi keperluan development software dan untuk menguji sama ada fungsi dan ciri-ciri dalam program ini boleh dijalankan mengikut keperluan yang telah dirancang.

Oleh itu, pemaju produk akan dapat mengetahui pelbagai kekurangan dan kesilapan yang wujud lebih awal sebelum menggunakannya ke dalam produk yang sedia digunakan.


CariTekno Menerangkan Model Prototaip

caritekno menerangkan model prototaip

Seperti yang dibincangkan sebelum ini, prototaip ini adalah contoh yang berfungsi sebagai asas untuk model produk siap masa depan.

Penciptaan prototaip ini akan memberi peluang kepada pereka untuk mengkaji alternatif baru dan menjalankan ujian reka bentuk sedia ada untuk mengesahkan fungsi produk sebelum ia dihasilkan.

Prototaip mempunyai beberapa faedah yang boleh dirasai, seperti pemaju dan pelaksana akan mendapat suapan yang sangat berharga daripada pengguna walaupun sebelum projek sebenar dilaksanakan.

Terdapat beberapa fasa atau langkah yang perlu dilakukan untuk dapat membuat prototaip, iaitu seperti berikut:

  • Identify Basic Requirements: Pelbagai keperluan asas ditentukan, termasuk data input dan output yang diperlukan.
  • Initial Prototype Creation: Prototaip awal dibuat.
  • Review: Pelanggan dan pengguna akhir mengesahkan prototaip dan juga memberikan maklum balas yang berharga mengenai penambahan atau penolakan beberapa perkara. Juga beberapa perubahan diperlukan untuk produk akhir.
  • Revise and Improve the Prototype: menggunakan maklum balas atau cadangan daripada pelanggan dan pengguna akhir, baik dalam spesifikasi dan prototaip boleh diubah dan diperbaiki. Jika pelbagai perubahan dimasukkan, maka pengulangan langkah 3 dan 4 mungkin diperlukan.