Jenis Perisian Aplikasi | Definisi Penuh, Fungsi & Contoh

Perisian aplikasi merujuk kepada perisian yang dibangunkan untuk mencapai tugas-tugas tertentu pada komputer atau peranti mudah alih.

Ia direka dengan fungsi tertentu dan tidak memerlukan pengetahuan pengaturcaraan untuk pengguna menggunakan perisian ini.

Setiap jenis perisian aplikasi mempunyai fungsi dan kegunaannya sendiri.

Untuk mengetahui jenis dan fungsi perisian aplikasi dengan lebih lengkap, lihat artikel berikut.

Apa Itu Perisian Aplikasi?

apa maksud perisian aplikasi

Perisian aplikasi adalah program yang dibangunkan untuk memudahkan dan membantu pengguna melakukan tugas harian seperti menaip, mengira atau graf.

Perisian aplikasi biasanya dibuat menggunakan bahasa pengaturcaraan dan direka untuk memenuhi keperluan khusus pengguna.

Perisian aplikasi berfungsi dengan mengakses sumber komputer seperti CPU, RAM, dan cakera keras.

Apabila pengguna membuka perisian aplikasi, program ini dimuatkan ke dalam memori komputer dan mula berjalan.

Pengguna kemudian boleh mengakses pelbagai ciri perisian untuk melaksanakan tugas yang diperlukan.

Perisian aplikasi juga boleh berinteraksi dengan perkakasan seperti pencetak dan pengimbas untuk mencetak atau mengimbas dokumen.

Berikut adalah jenis perisian aplikasi, termasuk:

 • Perisian pemprosesan perkataan
 • Perisian persembahan
 • Perisian grafik
 • Perisian hamparan elektronik
 • Pelayan internet
 • Perisian pangkalan data
 • Penerbitan meja

Jenis dan Fungsi Perisian Aplikasi

jenis dan fungsi perisian aplikasi

Berikut adalah beberapa jenis perisian aplikasi yang paling biasa digunakan:

1. Perisian Persembahan (Presentation)

Perisian ini membantu pengguna membuat persembahan yang menarik dengan menggabungkan grafik, animasi, video, dan audio.

Tujuannya adalah untuk menarik perhatian pengguna dan membuat persembahan lebih menarik. Kegunaannya dalam perniagaan termasuk digunakan untuk mempersembahkan atau memaparkan data dan idea kepada pelanggan atau orang awam.

Elemen yang digunakan dalam persembahan tersebut boleh berupa teks, klip seni, jadual, imej, atau grafik perniagaan.

Kelebihan Perisian Persembahan (Presentation):

 • Buat minat terhadap pengguna.
 • Memberi inspirasi kepada pengguna.
 • Mudah difahami oleh pengguna.

Contoh Perisian Persembahan (Presentation): Microsoft PowerPoint, Google Slides, Apple Keynote, Prezi, Canva, Haiku Deck, Emaze, Zoho Show, Slidebean, Powtoon, dan lain lain.

2. Perisian Pemprosesan Perkataan (Word Processing)

Perisian Pemprosesan Perkataan (Word Processing) boleh melakukan pelbagai tugas seperti melaksanakan fungsi matematik, mengedit dokumen, memasukkan e-mel, mengimport dan mengeksport dokumen, menjana jadual kandungan, menambah pengaki dan tajuk pada dokumen, mencari dan menggantikan teks, menambah nota kaki, dan menjana indeks.

Perisian ini mempunyai pelbagai kegunaan dalam pelbagai bidang, termasuk dalam bidang perniagaan seperti menyediakan maklumat dalam bentuk dokumen seperti minit mesyuarat, laporan, memo, surat, dan lain-lain yang perlu ditaip.

Di samping itu, perisian aplikasi juga telah digunakan di kalangan orang awam seperti menaip tugas, mengambil nota gambar, surat, jurnal, dan sebagainya.

Kelebihan Perisian Pemprosesan Perkataan (Word Processing):

 • Mencipta dan mengemas kini dokumen dengan mengedit kandungan teks.
 • Tambah grafik dan cetak dokumen, seperti surat, nota dan laporan.
 • Simpan memo atau dokumen yang telah ditulis ke storan komputer.
 • Cipta, edit dan cetak dokumen pada bila-bila masa dengan menggunakan perisian pemprosesan perkataan.

Contoh Perisian Pemprosesan Perkataan (Word Processing) : Microsoft Word, Google Docs, Apple Pages, LibreOffice Writer, WPS Office Writer, AbiWord, Zoho Writer, SoftMaker FreeOffice TextMaker, FocusWriter, Atlantis Word Processor, Jarte, OnlyOffice Documents, dan lain lain.

3. Perisian Pelayar Internet (Browser)

Perisian Pelayar Internet (Browser) digunakan untuk mengakses internet dengan menterjemahkan bahasa pengaturcaraan web ke dalam antara muka grafik yang dapat difahami oleh pengguna penyemak imbas internet.

Kelebihan Perisian Pelayar Internet (Browser):

 • Menyimpan URL laman web favorit atau yang sering dikunjungi.
 • Melacak riwayat laman web yang sudah pernah dikunjungi.
 • Mencetak informasi menarik dari halaman web.
 • Mengunggah file tertentu ke server komputer.
 • Mengunduh berbagai jenis file seperti PDF, MP3, dan DOC.

Contoh Perisian Pelayar Internet (Browser): Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge, Opera, Brave, Vivaldi, Tor Browser, UC Browser, dan lain lain.

4. Perisian Hamparan Elektronik (Spreadsheet)

Perisian Hamparan Elektronik (Spreadsheet) boleh mengira dengan cepat dan tepat kerana ia boleh melakukan pengiraan automatik pada baris dan lajur apabila nombor diubah.

Dalam bidang perniagaan, peranti ini berguna untuk melakukan pengiraan automatik, analisis, dan perancangan perniagaan, dan boleh menjana data dalam bentuk graf.

Sebaliknya, dalam penggunaan sehari-hari, peranti ini boleh digunakan untuk menyimpan data belanjawan peribadi yang melibatkan pengiraan kompleks dan boleh mencetak atau menyimpan data dalam format elektronik.

Kelebihan Perisian Hamparan Elektronik (Spreadsheet) :

 • Melaksanakan pengiraan matematik, statistik, kewangan, dan kejuruteraan berdasarkan formula.
 • Atur dan kumpulkan nota.
 • Mencipta, menyimpan, memadam atau mengedit nota.
 • Memaparkan maklumat dalam format jadual dan graf.

Contoh Perisian Hamparan Elektronik (Spreadsheet) : Microsoft Excel, Google Sheets, Apple Numbers, LibreOffice Calc, WPS Office Spreadsheets, Zoho Sheet, Apache OpenOffice Calc, Quip Spreadsheets, dan lain lain.