Apa Itu Integer (Int / Bilangan Bulat)? | Definisi, Contoh

Jika Anda sudah biasa dengan pengekodan atau komputer pengaturcaraan, sudah tentu Anda sudah biasa dengan nama “integer (int)” atau fungsi int().

Walau bagaimanapun, masih terdapat ramai orang yang tidak tahu istilah int ini. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita lihat artikel ini!


Apa Itu Integer (int)?

apa itu integer (int)

Pada asasnya, dalam konteks pengaturcaraan komputer, definisi integer adalah sejenis data yang boleh digunakan untuk mewakili nombor nyata yang tidak mempunyai nilai pecahan.

Anda perlu tahu bahawa pelbagai jenis data integer disimpan dalam mesin dengan cara yang berbeza. Seperti bilangan bulat pendek dalam pelbagai bahasa pengaturcaraan biasa, terhad kepada julat antara 32.767 dan -32.768.

Julat terhad ini menerangkan hubungan antara nilai berangka yang ditafsirkan oleh manusia, dan bagaimana nilai-nilai ini akan disimpan dalam memori komputer.


CariTekno Menerangkan Integer

caritekno menerangkan iInteger

Penggunaan bilangan bulat ini sebagai pemboleh ubah untuk menyokong pengaturcaraan dalam pelbagai cara. Sebagai contoh, strategi biasa yang sering digunakan adalah untuk mencipta pemboleh ubah integer dan menyimpan beberapa nilai yang terkandung di dalamnya.

Ini sudah tentu akan menjejaskan pengiraan yang dibuat dalam program. Kegunaan teras lain bagi jenis data integer ini diwakili dalam gelung kod seperti penyata “sementara”.

Contohnya, seorang programmer dalam menetapkan nilai integer bernama “int” di mana int =1.Kod ini boleh termasuk perintah “int = int + 1”, yang akan memberi kesan kepada meningkatkan nilainya secara beransur-ansur.

Programmer boleh menambah perintah tambahan kepada keputusan yang nilainya berada pada tahap kritikal tertentu.

Fungsi

Fungsi int() berfungsi untuk menukar nombor atau rentetan nombor kepada bilangan bulat.

Sintaks

Fungsi int() mempunyai sintaks berikut:

int(x=0, base=0)

Parameter

Fungsi int () menerima 2 parameter, iaitu seperti berikut:

  • X – nombor yang akan ditukar kepada integer, default ialah 0 (sifar).
  • Basis – nombor asas secara default ialah perpuluhan (asas 10).

Contoh

# float
print('integer dari 123.45 =', int(123.45))

# string
print('int("123") =', int('123'))

# basis biner (basis 2)
print('integer dari biner 1010 =', int('1010', 2))

# basis oktal (basis 8)
print('Integer dari oktal 12 =', int('12', 8))

# basis heksadesimal (basis 16)
print('Integer dari heksadesimal 2A =', int('2A', 16))

Output

integer dari 123.45 = 123

int("123") = 123

integer dari biner 1010 = 10

Integer dari oktal 12 = 10

Integer dari heksadesimal 2A = 42