Apa itu Teknologi Maklumat dan Komunikasi / ICT? | Definisi

Diera modern muncul istilah teknologi maklumat dan komunikasi (ICT / Information Communication Technology). Dimana istilah ini berhubungan dengan teknologi dan layanan.

Selain itu, teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) menembus semua aspek kehidupan yang membuat lebih cepat, lebih baik, dan lebih bagus.

Nah, dalam artikel ini kita akan membincangkan tentang Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT) dengan lebih lanjut. Mari kita bercakap mengenainya!


Apa Maksud Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)?

apa maksud teknologi maklumat dan komunikasi (itc)

Teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) adalah semua kegiatan yang berkaitan dengan pemrosesan data, pengolahan data, dan penyimpanan atau pemindahan informasi antar media.

Dalam erti kata lain, ICT adalah teknologi yang digunakan untuk mengendalikan proses komunikasi seperti telekomunikasi, media penyiaran, pemprosesan audiovisual dan sistem penghantaran, selepas fungsi kawalan dan pemantauan berasaskan rangkaian.

Menurut definisinya, ada dua aspek yang terdapat pada teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) yaitu teknologi maklumat dan teknologi komunikasi.

Teknologi maklumat adalah semua aspek yang berhubungan dengan pengolahan informasi, rekayasa, pemrosesan, dan penggunaan alat bantu yang digunakan untuk pemrosesan.

Sedutan teknologi komunikasi adalah semua aspek yang berhubungan dengan alat bantu untuk pemindahan atau transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya.

Hari ini ICT digunakan untuk menggambarkan penumpuan beberapa teknologi dan penggunaan talian penghantaran biasa yang membawa format data dan komunikasi yang sangat pelbagai.


CariTekno Menerangkan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT)

caritekno menerangkan teknologi maklumat dan komunikasi (itc)

Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) sendiri diawali dengan penemuan telefon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875 dan terus berkembang hingga sekarang.

Teknologi penumpuan menjelaskan bahwa teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) merupakan gabungan dari audio visual, komputer, dan telefon melalui kabel biasa.

Dengan adanya teknologi maklumat dan komunikasi (ICT), banyak manfaat yang didapat. Diantaranya sebagai media bertukar informasi, memudahkan dalam proses belajar, sebagai sarana komunikasi, meningkatkan produktivitas, dan masih banyak lainnya.

Penghujung Perkataan

Oleh itu, terdapat sedikit perbincangan tentang Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICTf). Semoga artikel ini dapat berguna dan dapat menambahkan pandangan Anda.

Jika terdapat sebarang kritikan, cadangan atau soalan sila serahkan dalam ruangan komen. Terima kasih.