SDLC Sains Komputer | Definisi, Kelebihan & Kekurangan

Pembangunan Perisian (Software Development) adalah proses dalam Sains Komputer yang bertujuan untuk membina, menyelenggara dan meningkatkan perisian (software) untuk memenuhi keperluan pengguna.

Salah satu pendekatan umum dalam pembangunan perisian adalah Siklus Hidup Pembangunan Perisian (Software Development Life Cycle atau SDLC)

SDLC menggambarkan siri langkah-langkah dalam pembangunan perisian bermula dari perancangan hingga penyelenggaraan.

Dalam artikel ini akan membincangkan secara terperinci apa itu SDLC Sains Komputer, kebaikan dan keburukan SDLC Sains Komputer.

Apa Itu SDLC (Software Development Life Cycle) Sains Komputer?

apa maksud sdlc software development life cycle

SDLC (Software Development Life Cycle) adalah pendekatan umum dalam pembangunan perisian yang melibatkan siri langkah-langkah dari perancangan hingga penyelenggaraan.

Walaupun SDLC mempunyai kelebihan dalam menjamin kualiti perisian yang dibangunkan dan mengurangkan risiko kegagalan projek, ia juga mempunyai kelemahan dalam hal fleksibiliti dan responsif terhadap perubahan keperluan.

Oleh itu, sebelum menggunakan SDLC dalam pembangunan perisian, ia perlu dipertimbangkan dengan teliti dan pendekatan yang paling sesuai perlu dipilih mengikut keperluan projek yang sedang dijalankan.

Peringkat dalam SDLC, termasuk:

 • Perancangan (Planning)
 • Analisis (Analysis)
 • Reka Bentuk (Design)
 • Pembangunan (Development)
 • Ujian (Testing)
 • Pelaksanaan (Implementation)
 • Penyelenggaraan (Maintenance)

Penjelasan Penuh SDLC (Software Development Life Cycle) Sains Komputer

apa itu sdlc

SDLC (Software Development Life Cycle) mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum digunakan dalam pembangunan perisian.

Kelebihan SDLC termasuk:

 1. Membantu dalam pengurusan risiko dan mengurangkan kemungkinan kegagalan projek.
 2. Menjamin kualiti perisian yang dibangunkan.
 3. Meningkatkan ketelusan dan akauntabiliti dalam proses pembangunan perisian.
 4. Mempercepatkan proses pembangunan perisian dengan memecahkannya kepada langkah-langkah yang lebih kecil.

Kekurangan SDLC termasuk:

 1. Tidak fleksibel dan kurang responsif terhadap perubahan keperluan pengguna dan perniagaan.
 2. Memerlukan masa dan sumber daya yang besar untuk melalui setiap langkah SDLC.
 3. Memerlukan pengetahuan yang mencukupi untuk menguruskan setiap langkah SDLC dengan baik.
 4. Tidak sesuai untuk projek-projek kecil atau mudah yang memerlukan penyelesaian yang cepat dan fleksibel.