Apakah Model Pangkalan Data? | Reka Bentuk, Model

Hari ini pangkalan data adalah bahagian yang sangat penting dalam kehidupan moden. Jika tiada pangkalan data kebanyakan fungsi komputer tidak akan wujud. Pangkalan data ini berkait rapat dengan model pangkalan data.

Jika Anda seorang yang sentiasa berhubung dengan pangkalan data sudah tentu Anda sudah tahu tentang model pangkalan data.

Walau bagaimanapun, dalam kes ini masih terdapat ramai orang yang masih keliru tentang model pangkalan data. Oleh itu, pada kesempatan ini akan dijelaskan sepenuhnya, mari kita lihat!


Apakah Model Pangkalan Data?

apakah model pangkalan data

Definisi model pangkalan data adalah merujuk kepada struktur logik, perwakilan atau tata letak pangkalan data dan cara data akan disimpan, diuruskan dan juga diproses di dalamnya.

Model pangkalan data juga boleh dikatakan sebagai koleksi peranti yang merupakan cara berkonsep untuk menerangkan dan juga menerangkan data, perhubungan data, flumatik data dan batasan data yang disimpan dalam pangkalan data.

Di samping itu, ia juga boleh menerangkan cara perhubungan antara data untuk digunakan oleh pengguna secara logik diintegrasikan dalam organisasi.

Oleh itu, model pangkalan data boleh membantu dalam mereka bentuk pangkalan data dan mempunyai fungsi sebagai pelan tindakan untuk pembangun aplikasi dan pentadbir pangkalan data dalam mewujudkan pangkalan data.


CariTekno Menerangkan Model Pangkalan Data

caritekno menerangkan model pangkalan data

Pada asasnya model pangkalan data termasuk jenis model data. Terdapat banyak jenis model data, antara yang paling biasa adalah seperti berikut:

  • Hierarchical database model
  • Relational model
  • Network model
  • Object-oriented database model
  • Entity-relationship model
  • Document model
  • Entity-attribute-value model
  • Star schema
  • The object-relational model

Anda boleh memilih untuk menerangkan pangkalan data dengan salah satu model ini bergantung pada beberapa faktor. Faktor utama adalah sama ada sistem pengurusan pangkalan data yang Anda gunakan sudah boleh menyokong model tertentu.

Kebanyakan sistem pengurusan pangkalan data dibina dengan model tertentu dalam fikiran dan memerlukan pengguna untuk menggunakan model ini, walaupun ada yang sudah boleh menyokong banyak model.

Memilih model data juga merupakan masalah yang dilaraskan kepada keutamaan yang Anda miliki. Keutamaan sedemikian mungkin termasuk kelajuan, pengurangan kos, kebolehgunaan, atau sesuatu yang lain.