Apa Maksud Metodologi Model Air Terjun ? | Definisi Penuh

Kaedah atau model pembangunan software diperlukan dalam mana-mana reka bentuk sistem tertentu. Dengan menggunakan kaedah atau model yang betul, penciptaan software dijangka berjalan dengan berkesan, cekap, dan memenuhi kualiti yang dikehendaki.

Dalam kejuruteraan software terdapat banyak model yang boleh digunakan seperti model prototype, RAD, spiral, agile, waterfall, dan sebagainya.

Okay, pada kesempatan ini, kami akan memberi tumpuan kepada model air terjun (model waterfall/Classic life cycle). Mari kita lihat artikel ini!


Apakah Maksud Model Air Terjun?

apakah maksud model air terjun

Pada asasnya, model air terjun adalah model proses pembangunan software yang mengikuti beberapa fasa berjujukan dan sistematik. Fasa-fasa ini adalah seperti berikut:

 • Conception
 • Initiation
 • Analysis
 • Design
 • Construction
 • Testing
 • Production/Implementation
 • Maintenance

Fasa atau peringkat ini mesti dilakukan secara berjujukan dan juga sistematik dari atas ke bawah. Oleh itu, ia adalah analogi ke air terjun.

Model ini boleh digunakan apabila keperluan untuk masalah difahami dengan baik, dan kerja boleh dilakukan secara linear dari awal hingga akhir.

Keadaan ini biasanya dihadapi apabila menyesuaikan atau memperluaskan sistem yang sedia ada ditakrifkan dengan baik.

Di samping itu, model ini juga boleh digunakan dalam situasi di mana ia mengambil usaha yang terhad untuk membangunkan software, tetapi keperluan software ditakrifkan dengan baik dan cenderung stabil.

Dalam perkembangan pertempuran lembut, model air terjun ini cenderung menjadi salah satu pendekatan yang kurang iterative dan fleksibel. Ini adalah kerana proses yang sedia ada berjalan atau dilakukan dalam satu arah seperti air terjun.


CariTekno Menerangkan Model Air Terjun

caritekno menerangkan model air terjun

Fasa-fasa dalam model air terjun mesti diikuti secara berjujukan supaya berkesan dan cekap. Secara teori, model ini berbunyi seperti amalan yang baik, tetapi ramai pakar pembangunan software mengkritik model ini.

Anda perlu tahu bahawa fasa SDLC (Software Development Life Cycle) tidak boleh dilengkapkan atau disempurnakan sebelum beralih ke fasa seterusnya.

Di samping itu, dalam bentuk literalnya, model ini tidak mempunyai fleksibiliti untuk membuat pelarasan kepada keperluan dan reka bentuk.

Oleh itu, ia akan menyukarkan pengaturcara dan pemaju untuk mengintegrasikan pelarasan reka bentuk.

Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kelebihan model air terjun untuk pembangunan software yang berjaya. Beberapa kelebihan yang wujud, iaitu seperti berikut:

 • Masalah boleh diselesaikan dengan lebih mudah apabila ditakrifkan dengan jelas.
 • Kebanyakan kod menjadi lebih mudah dikesan jika distrukturkan dengan betul.
 • Setiap pekerjaan manusia harus selalu disahkan.
 • Pelan kitaran hayat projek yang baik akan dapat meningkatkan proses pembangunan.
 • Dokumentasi sistem adalah hasil sampingan daripada proses pembangunan.

Pada asasnya model air terjun ini boleh dikatakan sebagai percubaan awal untuk menyediakan struktur, metrik, dan kawalan untuk pembangunan sistem aplikasi yang besar dan kompleks, biasanya sistem mainframe.