Apa Maksud View dalam SQL? | Definisi Penuh & Contoh

SQL (Structured Query Language) adalah bahasa pengaturcaraan yang digunakan untuk menguruskan pangkalan data hubungan.

Salah satu konsep penting dalam SQL adalah view.

View dalam SQL adalah salah satu cara untuk memaparkan data yang ada dalam satu atau beberapa jadual pangkalan data, tanpa mengubah suai data tersebut.

Pandangan dapat membantu memudahkan penggunaan pangkalan data relational dengan cara menyajikan data yang diinginkan secara logik.

Adakah anda masih keliru tentang maksud view dalam SQL? Jangan risau kerana dalam artikel ini akan diterangkan sepenuhnya.

Apakah Maksud View?

apakah maksud view

View ialah objek maya dalam SQL yang terdiri daripada satu atau lebih jadual, yang bertindak sebagai jadual maya yang boleh dilihat dan diakses oleh pengguna.

View boleh dilihat sebagai hasil kueri SQL yang telah disimpan dalam database, jadi pengguna boleh menggunakan view seperti jadual biasa.

Walaupun data tersebut sebenarnya berasal dari satu atau lebih jadual di dalam pangkalan data.

Dalam SQL, view boleh dibuat menggunakan perintah CREATE VIEW. Berikut adalah sintaks perintah untuk membuat view dalam SQL:

CREATE VIEW nama_pandangan AS SELECT kolum1, kolum2, ..., kolumN FROM nama_jadual WHERE keadaan;

Penjelasan sintaks:

  • Nama_pandangan: nama untuk pandangan yang akan dibuat.
  • Kolum1, kolum2, …, kolumN: nama kolum yang ingin dipaparkan dalam pandangan.
  • Nama_jadual: nama jadual yang akan dijadikan sumber data untuk pandangan.
  • Keadaan: keadaan untuk menyaring data dalam pandangan.

View juga boleh diertikan sebagai subset pangkalan data yang dijana daripada pertanyaan pengguna dan disimpan sebagai objek kekal.

Penjelasan Penuh Mengenai View

apa itu view

Dalam pangkalan data structured query language (SQL), contohnya, paparan menjadi jenis jadual maya dengan baris dan lajur yang ditapis yang meniru pangkalan data asal.

Walaupun jadual yang dijana dalam view adalah kekal, data dalam medan tertakluk kepada perubahan mengikut pangkalan data sumber.

View membolehkan penganalisis data menumpukan perhatian pada jenis maklumat tertentu dalam pangkalan data.

Ia cukup mudah untuk mencipta dan menyimpan sehinggakan saintis data warganegara pun boleh menggunakan view untuk membahagikan database yang besar kepada bahagian yang lebih kecil dan lebih mudah diurus untuk analisis dan dikaji.

Contoh:

Misalnya kita mempunyai dua jadual dalam pangkalan data relational, iaitu jadual “produk” dan jadual “jualan“.

Jadual “produk” mempunyai kolum “id_produk”, “nama_produk”, dan “harga_produk”, manakala jadual “jualan” mempunyai kolum “id_jualan”, “id_produk”, dan “jumlah_produk”.

Berikut adalah contoh perintah untuk membuat view yang menggabungkan data dari kedua jadual tersebut:

CREATE VIEW v_jualan_produk AS 
SELECT p.nama_produk, p.harga_produk, SUM(jumlah_produk) AS jumlah_jualan 
FROM produk p 
JOIN jualan j ON p.id_produk = j.id_produk 
GROUP BY p.id_produk;

Penjelasan sintaks:

  • v_jualan_produk: nama untuk pandangan yang akan dibuat.
  • p.nama_produk, p.harga_produk, SUM(jumlah_produk): kolum-kolum yang ingin dipaparkan dalam pandangan. Kolum “jumlah_jualan” dihasilkan daripada fungsi agregat SUM, yang mengira jumlah produk yang dijual untuk setiap jenis produk.
  • produk p JOIN jualan j ON p.id_produk = j.id_produk: menggabungkan data dari jadual “produk” dan “jualan” menggunakan kolum “id_produk” sebagai kunci penghubung.
  • GROUP BY p.id_produk: mengelompokkan data berdasarkan jenis produk.

Dengan view “v_jualan_produk“, pengguna boleh melihat jumlah jualan setiap jenis produk yang tersedia dalam jadual “produk” tanpa perlu melakukan query SQL yang kompleks setiap kali mereka mahu melihat maklumat tersebut.