Apa Maksud Teknologi? | Definisi Penuh & Manfaat

Salah satu perkembangan zaman moden ialah teknologi. Perkembangan teknologi dipengaruhi oleh kewujudan sains yang semakin moden.

Teknologi mempunyai peranan penting dalam pelbagai bidang, seperti perkhidmatan, pendidikan, perubatan, perniagaan, dan lain-lain.

Jadi, apakah maksud teknologi? Lihat penjelasan berikut untuk mengetahui makna teknologi dengan lebih terperinci.

Apakah Maksud Teknologi?

apakah maksud teknologi

Teknologi adalah kelompok pengetahuan, kemahiran, dan alat yang berguna dalam mencipta, membangun, dan menggunakan produk atau perkhidmatan yang memberi manfaat kepada manusia.

Dalam era moden, teknologi sering dikaitkan dengan penggunaan peranti elektronik dan komunikasi seperti internet, telefon bimbit, komputer, dan perisian.

Teknologi mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan moden, Anda boleh mengakses maklumat dan berkomunikasi dengan orang dari seluruh dunia.

Teknologi juga memudahkan banyak bidang kehidupan seperti hiburan, pendidikan, perniagaan, kesihatan, dan lain-lain.

Walau bagaimanapun, teknologi juga mempunyai beberapa kesan negatif yang memerlukan perhatian.

Salah satu kesan negatif teknologi ialah ia dapat mengurangkan keupayaan manusia untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain.

Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa kesan negatif teknologi yang perlu dipertimbangkan.

Contohnya teknologi dapat mengurangkan keupayaan manusia untuk berinteraksi secara langsung dengan orang lain.

Penggunaan media sosial boleh memisahkan orang dari hubungan sosial yang sihat dan mengurangkan interaksi yang kuat dengan orang lain.

Penjelasan Penuh Mengenai Teknologi

apa itu teknologi

Dari segi linguistik, teknologi berasal dari bahasa Yunani, iaitu tekhnologia yang terdiri daripada dua perkataan, iaitu “techne” yang bermaksud kepakaran atau kemahiran, dan “logos” yang bermaksud sains atau pengetahuan.

Maksud teknologi adalah bahawa semua peranti atau alat yang digunakan untuk memenuhi keperluan dan meningkatkan keselesaan hidup manusia boleh dikategorikan sebagai teknologi.

Teknologi mempunyai beberapa jenis, termasuk teknologi maklumat, teknologi digital, teknologi perubatan, teknologi pengangkutan, dan lain-lain.

Di samping itu, teknologi boleh membantu manusia dalam pelbagai cara, seperti meningkatkan kualiti hidup, meningkatkan kecekapan dan produktiviti.

Selain itu, teknologi pula boleh memendekkan masa dalam melaksanakan tugas harian, dan juga menyelamatkan nyawa.