Apa Maksud Sistem? | Definisi Penuh & Komponen Utama

Dalam kehidupan seharian, pasti anda telah mendengar istilah “sistem“. Sistem sangat penting dalam banyak bidang, dari pengangkutan ke teknologi.

Tetapi adakah anda sudah tahu maksud sistem? Dalam artikel ini, kita akan membincangkan secara ringkas maksud sistem.

Apakah Maksud Sistem

apakah maksud sistem

Sistem adalah koleksi komponen atau elemen yang bekerjasama untuk mencapai matlamat tertentu.

Sistem ini boleh digunakan dalam pelbagai bidang, termasuk alam sekitar, perindustrian, teknologi maklumat, dan sosial.

Secara umum, sistem terdiri daripada tiga elemen utama: input, proses, dan output.

Input adalah data atau maklumat yang dimasukkan ke dalam sistem, manakala proses terdiri daripada aktiviti atau langkah yang dilakukan oleh sistem untuk memproses input dan menghasilkan output.

Output adalah hasil yang diperolehi oleh sistem selepas proses selesai. Sistem boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu sistem terbuka dan sistem tertutup.

Sistem terbuka menerima input daripada alam sekitar dan menghasilkan output yang menjejaskan alam sekitar.

Manakala sistem tertutup tidak menerima input daripada alam sekitar dan tidak menjejaskan alam sekitar.

Penjelasan Penuh Mengenai Sistem

apa itu sistem

Dalam teknologi, sistem adalah gabungan perkakasan (hardware), perisian (software), dan data yang berinteraksi antara satu sama lain dengan cara berstruktur untuk mencapai matlamat.

Sistem sering digunakan untuk mengautomasikan atau memudahkan proses perniagaan yang kompleks.

Terdapat dua jenis sistem dalam bidang teknologi iaitu sistem komputer dan sistem bukan komputer.

Sistem komputer terdiri daripada perkakasan dan perisian komputer bersepadu seperti rangkaian komputer, sistem operasi, pangkalan data, dan aplikasi perniagaan.

Walaupun sistem bukan komputer boleh menjadi sistem kawalan lalu lintas, sistem pemprosesan pengeluaran di kilang-kilang, atau sistem pemantauan alam sekitar.

Berikut adalah komponen utama dalam sistem bidang teknologi, termasuk:

  • Perkakasan (hardware) yang merupakan komponen fizikal seperti CPU, memori, peranti input-output dan peranti storan.
  • Perisian (software) yang merupakan program atau aplikasi yang dipasang pada perkakasan dan digunakan untuk mengawal fungsi sistem seperti sistem operasi, aplikasi perniagaan, dan pemacu perkakasan.
  • Data yang dijana, diproses dan disimpan oleh sistem seperti dokumen, video, imej, atau maklumat perniagaan lain.
  • Prosedur yang terdiri daripada langkah-langkah atau proses yang perlu diikuti untuk menjalankan sistem dengan berkesan dan cekap.
  • Kakitangan yang termasuk orang yang terlibat dalam pembangunan, operasi, dan penyelenggaraan sistem.