Apa Maksud Sequence Diagram? | Definisi, Tujuan, Komponen

Anda pasti pernah mendengar istilah rajah jujukan. Sequence diagram adalah salah satu daripada beberapa jenis diagram dalam Unified Modeling Language (UML).

Sebenarnya apakah maksud sequence diagram dan apakah komponen yang digunakan? Adakah Anda keliru? Jangan risau jom ikuti beberapa penjelasan lengkap dalam artikel ini.

Apakah Maksud Sequence Diagram?

apakah maksud sequence diagram

Sequence diagram, dalam konteks UML, mewakili kerjasama objek dan digunakan untuk menentukan jujukan acara antara objek untuk hasil tertentu.

Sequence diagram ialah komponen penting yang digunakan dalam proses yang berkaitan dengan analisis, reka bentuk dan dokumentasi.

Diagram ini juga merupakan urutan yang menerangkan interaksi antara kelas mengenai pertukaran mesej.

Sequence Diagram juga dinamakan sebagai sequence diagram atau diagram peristiwa.

Diagram yang satu ini ialah salah satu cara terbaik apabila anda ingin memvisualisasikan atau mengesahkan pelbagai senario runtime.

Ini kerana sequence diagram berguna untuk menganggar bagaimana sistem akan berjalan dan mencari tanggungjawab kelas yang mungkin diperlukan dalam menjalankan proses pemodelan sistem baru.

Apabila anda nak mempelajari sequence diagram, perkara pertama yang anda benar-benar perlu faham terlebih dahulu ialah UML atau Unified Modeling Language.

UML ialah kit alat pemodelan untuk membimbing penciptaan dan tatatanda pelbagai jenis diagram, termasuk diagram interaksi, diagram tingkah laku dan diagram struktur.

Penjelasan Penuh Mengenai Sequence Diagram

apa itu sequence diagram

Tujuan utama membuat sequence diagram adalah untuk mengetahui urutan peristiwa yang boleh menghasilkan output yang dikehendaki.

Selain itu, tujuan sequence diagram ini adalah serupa dengan diagram aktiviti, seperti menerangkan aliran kerja sesuatu aktiviti, dan boleh menerangkan aliran data dengan lebih terperinci, termasuk data atau tingkah laku yang diterima atau dihantar.

Beberapa komponen yang terkandung dalam sequence diagram ialah:

Komponen Sequence DiagramPenjelasan
ObjectIalah komponen berbentuk kotak yang digunakan untuk mewakili objek atau kelas.

Objek itu kemudiannya akan menunjukkan bagaimana objek berkelakuan dalam sistem.
Activation BoxesKomponen ini mempunyai bentuk segi empat tepat yang digunakan untuk menggambarkan masa yang diperlukan sesuatu objek untuk menjalankan tugasnya.

Semakin lama masa yang diambil, semakin panjang activation boxes.
ActorsKomponen yang mempunyai bentuk stick figure yang digunakan untuk mewakili pengguna yang berinteraksi dengan sistem.
LifelineKomponen ini mempunyai bentuk garis putus-putus yang mengandungi maklumat tentang nama objek. Ia juga digunakan untuk menerangkan aktiviti objek