Apa Maksud Primary (Primer)? | Definisi Penuh

Primer (primary) adalah perkataan yang sering digunakan dalam konteks teknologi.

Dalam beberapa cara, perkataan ini mempunyai makna dan makna yang berbeza bergantung pada konteksnya.

Oleh itu, memahami makna dan fungsi perkataan “primary” dalam konteks teknologi adalah sangat penting supaya kita dapat memahami bagaimana sistem dan teknologi berfungsi dengan berkesan.

Untuk mengetahui lebih lanjut tentang maksud primary, lihat artikel berikut.

Apakah Maksud Primary?

apakah maksud primary

Secara umum, perkataan “primary” ialah boleh digunakan untuk merujuk kepada perkara yang paling penting atau perkara utama.

Dalam teknologi, istilah ini sering muncul dalam pelbagai konteks, dari perkakasan ke perisian, serta dalam pangkalan data dan komunikasi.

Terdapat beberapa makna utama yang sering muncul dalam bidang teknologi, lihat penjelasan seterusnya.

Penjelasan Penuh Mengenai Primary

apa itu primary

Makna primer yang sering muncul ialah primary key, primary storage, primary interface dan primary device.

Berikut ialah perihalan primary key, primary storage, primary interface dan primary device:

1. Primary Key

Primary key adalah konsep penting dalam pangkalan data (database).

Primary key merujuk kepada lajur atau set lajur yang mempunyai nilai unik untuk setiap baris (record) dalam jadual.

Tujuan kunci primer adalah untuk mengenal pasti setiap baris secara unik dan memudahkan proses mengakses data.

2. Primary Storage

Primary storage ialah sejenis memori utama pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan program yang sedang aktif dan digunakan secara langsung oleh pemproses.

Dalam istilah lain, primary storage sering dirujuk sebagai RAM (Random Access Memory).

3. Primary Interface

Primary interface dalam bidang komunikasi merujuk kepada jenis antara muka (interface) yang utama atau paling sering digunakan dalam sistem.

Contohnya ialah antara muka USB pada komputer atau antara muka skrin sentuh pada telefon pintar.

4. Primary Device

Primary device dalam konteks perkakasan merujuk kepada peranti utama atau paling penting dalam sistem.

Sebagai contoh, dalam sistem storan data (storage system), peranti utama boleh merujuk kepada cakera keras utama yang menyimpan data utama sistem.