Apa Maksud Port? | Definisi Penuh & Fungsi

Port adalah salah satu elemen penting dalam sistem komunikasi, terutamanya dalam konteks rangkaian komputer dan internet.

Port mempunyai beberapa fungsi penting dalam sistem komunikasi, termasuk cara mengawal keselamatan rangkaian, sebagai mekanisme untuk menghantar data, dan menentukan destinasi paket data.

Apakah maksud port sebenarnya? Untuk mengetahui lebih lanjut tentang niat port, lihat artikel berikut.

Apakah Maksud Port?

apakah maksud port

Port ialah pintu atau gerbang yang digunakan untuk menyambungkan peranti atau rangkaian dengan peranti atau rangkaian lain dalam sistem komunikasi.

Dalam konteks komputer, port sering merujuk kepada nombor pengenalan yang digunakan untuk mengarahkan data yang dihantar melalui rangkaian atau internet ke destinasi yang betul.

Setiap port mempunyai nombor unik yang dipanggil Nombor Port yang digunakan untuk mengenal pasti jenis perkhidmatan dan membezakan satu perkhidmatan dari yang lain.

Sebagai contoh, port 80 digunakan untuk perkhidmatan web/http, port 25 digunakan untuk perkhidmatan e-mel/smtp, dan port 443 digunakan untuk perkhidmatan web/https.

Pelabuhan juga digunakan dalam konfigurasi rangkaian atau tetapan firewall untuk menetapkan kebenaran atau sekatan akses kepada rangkaian atau perkhidmatan tertentu.

Penjelasan Penuh Mengenai Port

apa itu port

Pada dasarnya, port adalah cara untuk menghantar data melalui rangkaian atau internet ke destinasi yang sesuai.

Fungsi port dalam sistem komunikasi adalah sangat penting, termasuk yang berikut:

1. Memastikan Keselamatan Rangkaian

Dalam seting firewall atau konfigurasi rangkaian, port digunakan untuk menetapkan kebenaran atau sekatan akses kepada rangkaian atau perkhidmatan tertentu.

Dengan menetapkan capaian kepada port tertentu, pentadbir rangkaian boleh mengawal individu yang dibenarkan mengakses rangkaian atau perkhidmatan tertentu.

2. Mengenal pasti Perkhidmatan

Nombor port digunakan untuk membezakan satu jenis perkhidmatan dari yang lain.

Apabila paket data dihantar melalui rangkaian atau internet, nombor port akan menentukan destinasi paket data.

Sekiranya nombor port yang digunakan tidak sepadan dengan jenis perkhidmatan yang dipersoalkan, maka paket data tidak akan sampai ke destinasi yang dikehendaki.

3. Peranti Penyambung

Port juga bersambung antara peranti dalam rangkaian atau sistem komunikasi.

Dalam konteks rangkaian komputer, port berfungsi sebagai talian sambungan antara komputer dan rangkaian atau internet.

Semasa berada pada peranti rangkaian seperti switch dan router, port berfungsi untuk menyambungkan peranti rangkaian dengan rangkaian atau Internet.