Apakah Maksud Middle? | Definisi Penuh & Contoh

Dalam dunia teknologi maklumat (IT), terdapat satu komponen yang sering disebut sebagai “middle” yang berfungsi sebagai penghubung antara satu sistem dengan sistem yang lain.

Komponen ini boleh menjadi middleware, middle tier atau middle layer, dan membenarkan aplikasi atau sistem yang berbeza berinteraksi dan berintegrasi dengan mudah.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan lebih lanjut mengenai maksud middle dalam dunia IT, bagaimana ia berfungsi, dan contoh penggunaannya dalam pelbagai aspek teknologi maklumat.

Apa Maksud Middle?

apakah maksud middle

Middle dalam dunia IT ialah komponen perisian atau infrastruktur teknologi maklumat yang berfungsi sebagai jambatan antara satu sistem dengan sistem yang lain.

Dalam konteks ini, “middle” boleh merujuk kepada middleware, middle-tier, atau middle layer.

Penjelasan Penuh Mengenai Middle

apa itu middle

Middleware ialah perisian yang berfungsi untuk membantu komunikasi dan integrasi antara aplikasi yang berbeza, serta memudahkan pemindahan data antara aplikasi ini.

Middleware biasanya dipasang di bahagian atas sistem pengendalian dan di bawah aplikasi.

Membenarkan aplikasi yang berbeza berinteraksi tanpa perlu memberi perhatian kepada perbezaan dalam platform atau bahasa pengaturcaraan.

Sebagai contoh, perisian tengah boleh digunakan untuk membantu menyepadukan database management system (DBMS) dengan content management system (CMS).

Perisian tengah akan membolehkan CMS mendapatkan semula data daripada DBMS dan memprosesnya dengan cara yang difahami oleh CMS, tanpa mengira perbezaan dalam struktur data atau format yang digunakan oleh DBMS.

Middle tier ialah lapisan antara bahagian front-end dan back-end aplikasi.

Middle tier biasanya mengandungi logik perniagaan dan pemprosesan data, dan memudahkan interaksi antara bahagian hadapan dan bahagian belakang.

Peringkat pertengahan sering dilaksanakan sebagai aplikasi web, dan boleh memanfaatkan teknologi seperti web server, database server, dan middleware untuk membantu penyepaduan antara bahagian hadapan dan bahagian belakang.

Contohnya, dalam aplikasi e-commerce, middle tier akan mengandungi logik perniagaan untuk memproses pesanan dan pembayaran, serta interaksi dengan database server untuk menyimpan maklumat tentang produk, pesanan dan pelanggan.

Middle layer boleh merujuk kepada lapisan antara perkakasan dan perisian, atau lapisan antara sistem pengendalian dan aplikasi.

Middle layer boleh memudahkan penyepaduan antara perkakasan dan perisian yang berbeza, atau memudahkan pemindahan data antara aplikasi yang berbeza.

Sebagai contoh, dalam rangkaian komputer, lapisan tengah boleh menjadi peranti rangkaian seperti switch atau router, yang memudahkan penghantaran data antara komputer yang disambungkan ke rangkaian.