Apa Maksud Industri? | Definisi Penuh dan Jenis

Mengenali sektor perindustrian masa kini sebagai salah satu sektor perniagaan yang menjadi penanda aras pembangunan sesebuah negara amat menarik untuk diketahui.

Kerana dengan perkembangan sesebuah industri, sudah pasti ia turut membina ekonomi dan pertumbuhan sesebuah negara serta menyediakan banyak peluang pekerjaan kepada rakyat.

Secara amnya, industri dikenali sebagai aktiviti ekonomi yang memproses bahan mentah, barang separuh siap atau barang siap menjadi barangan berkualiti tinggi untuk tujuan tertentu, termasuk reka bentuk dan kejuruteraan industri.

Walaupun kita sering mendengar perkataan industri dalam kehidupan seharian kita, namun ada segelintir masyarakat yang masih tidak memahami maksud industri tersebut.

Okey, jangan risau kerana dalam artikel ini kita akan membincangkan sepenuhnya tentang maksud industri sepenuhnya.

Apakah Maksud Industri?

apakah maksud industri

Industri ialah bidang perniagaan yang menghasilkan kemahiran buruh dan teknologi untuk menghasilkan sesuatu produk untuk mendapatkan keuntungan.

Produk industri bukan sahaja dalam bentuk barangan (pengeluaran) tetapi juga dalam bentuk perkhidmatan (services).

Kebanyakan orang beranggapan industri hanyalah aktiviti ekonomi manusia yang memproses bahan mentah/bahan mentah kepada bahan separuh siap atau bahan siap.

Walaupun definisi industri sangat luas, proses industri ini merangkumi semua aktiviti manusia dalam bidang tertentu yang produktif dan komersial.

Perkataan industri berasal dari perkataan Perancis Lama “industria” yang bermaksud aktiviti, tetapi perkataan itu terutamanya berasal dari perkataan Latin “Industria” yang bermaksud kerajinan dan aktiviti.

Industri sinonim dengan tempat berlakunya industri iaitu kilang, dalam erti kata yang lebih luas, kilang ialah tempat di mana manusia, mesin atau teknologi, bahan, tenaga, modal dan sumber diuruskan dalam satu sistem pengeluaran yang bersatu.

menghasilkan produk dan perkhidmatan yang berkesan, cekap dan selamat yang sedia untuk kegunaan awam atau yang boleh diproses selanjutnya untuk membuat jenis produk lain.

Kilang itu sinonim dengan memproses bahan mentah dan membuat produk siap dalam bentuk barangan.

Penjelasan Penuh Mengenai Industri

apa itu industri

Industri boleh dianggap sebagai tulang belakang ekonomi sesebuah negara, kerana sumbangannya yang besar kepada pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur.

Namun begitu, fungsi industri bukan sahaja mengenai pengeluaran barangan dan perkhidmatan, tetapi juga melibatkan pelbagai aspek berkaitan pengeluaran dan pengedaran barangan dan perkhidmatan.

Terdapat beberapa jenis industri, iaitu seperti berikut:

  • Main industry
  • Extractive Industry
  • Secondary industry
  • Construction industry
  • Manufacturing industry
  • Quaternary Industry
  • Service industry
  • Creative Industry