Apakah Maksud Godam (Hacker)? | Definisi Penuh

Dalam era digital hari ini, dunia IT dan internet telah menjadi sebahagian daripada kehidupan kita.

Bagaimanapun, seiring dengan perkembangan teknologi ini, terdapat juga ancaman yang semakin meningkat dalam bentuk serangan siber yang dilakukan oleh godam atau hacker.

Dalam artikel ini, kita akan menerangkan maksud godam dalam dunia IT.

Termasuk teknik dan alatan yang digunakan oleh mereka, latar belakang penyerang dan langkah yang boleh diambil untuk meningkatkan keselamatan siber.

Apa Maksud Godam (Hacker)?

apa maksud godam

Godam atau hacker dalam bahasa Inggeris ialah seseorang yang mempunyai keupayaan untuk memanipulasi sistem komputer atau rangkaian untuk tujuan yang tidak dibenarkan atau tidak dibenarkan.

Keupayaan godam ini boleh digunakan untuk penggodaman, pengekstrakan data rahsia, atau juga serangan siber.

Dalam dunia IT, godam adalah ancaman serius kepada keselamatan data dan sistem.

Godam biasanya menggunakan pelbagai teknik dan alat untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan pada sistem atau rangkaian.

Beberapa teknik yang biasa digunakan oleh godam ialah serangan pancingan data, serangan perisian hasad dan serangan DDoS.

Serangan pancingan data dilakukan dengan menghantar e-mel atau mesej teks palsu kepada pengguna yang kelihatan seperti e-mel atau mesej teks daripada institusi atau organisasi kewangan yang dipercayai.

Matlamatnya adalah untuk meminta maklumat sensitif seperti nama pengguna, kata laluan atau nombor kad kredit.

Serangan perisian hasad dilakukan dengan memasukkan program berniat jahat ke dalam sistem atau rangkaian mangsa.

Program berniat jahat ini kemudiannya boleh digunakan untuk mendapatkan semula data sulit atau merosakkan sistem.

Serangan DDoS dilakukan dengan membanjiri sistem atau rangkaian dengan trafik yang terlalu banyak sehingga ia menjadi perlahan atau bahkan berhenti.

Penjelasan Penuh Mengenai Godam (Hacker)

apa itu godam

Godam boleh datang dari pelbagai latar belakang. Sesetengah godam ialah bekas pekerja atau kontraktor yang mempunyai akses kepada sistem atau rangkaian.

Sesetengah godam lain adalah individu atau kumpulan yang bermotifkan politik atau ideologi.

Terdapat juga godam yang bertindak atas keuntungan kewangan atau pun sekadar untuk mencubanya.

Bukan sahaja individu, malah organisasi atau negara juga boleh menjadi pelaku serangan siber.

Serangan siber yang dilakukan oleh organisasi atau negara disebut sebagai pengintipan siber atau perang siber.

Matlamatnya adalah untuk mencuri maklumat sulit atau merosakkan infrastruktur kritikal.

Malah sesetengah negara mempunyai unit khas untuk melakukan serangan siber dan mengintip negara atau organisasi lain.

Untuk mengatasi ancaman godam, syarikat dan organisasi perlu mengambil langkah untuk meningkatkan keselamatan sistem dan rangkaian mereka.

Beberapa langkah yang boleh diambil termasuk mengukuhkan kata laluan, mengemas kini perisian dan memastikan pengguna hanya mempunyai akses kepada maklumat dan sistem yang diperlukan.

Selain itu, syarikat dan organisasi juga boleh menggunakan perkhidmatan keselamatan siber yang disediakan oleh syarikat keselamatan siber untuk memantau dan mencegah serangan siber.

Adalah penting untuk diingat bahawa malas atau melakukan serangan siber adalah haram dan boleh menyebabkan kemudaratan besar kepada individu, syarikat atau negara.

Oleh itu, adalah penting untuk semua pihak bekerjasama untuk meningkatkan keselamatan siber dan menghentikan godam dan serangan siber.