Apa Maksud Ekonomi Digital? | Definisi Penuh & Ciri

Pembangunan ekonomi digital menyediakan kemudahan untuk aktiviti harian dalam aspek pengeluaran dan penggunaan untuk semua orang.

Salah satu contoh ialah seseorang boleh membeli-belah untuk keperluan tertentu dalam talian tanpa perlu pergi ke kedai.

Walau bagaimanapun, manfaat ekonomi digital tidak terhad kepada itu, kerana terdapat banyak kemudahan lain yang membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang meluas di Malaysia.

Untuk mengetahui secara penuh mengenai maksud ekonomi digital, lihat artikel berikut.

Apakah Maksud Ekonomi Digital?

apakah maksud ekonomi digital

Ekonomi digital ialah konsep yang melibatkan semua aktiviti ekonomi dan perniagaan yang dijalankan secara digital menggunakan teknologi maklumat, seperti peranti mudah alih, internet, dan komputer.

Konsep ini merangkumi semua aktiviti yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan produk dalam talian, pengumpulan dan pemprosesan data, pembayaran digital, serta interaksi perniagaan lain yang dijalankan melalui internet dan teknologi yang serupa.

Di samping itu, ekonomi digital juga mempunyai impak besar kepada pertumbuhan ekonomi negara dan boleh mewujudkan peluang pekerjaan baharu.

Penjelasan Penuh Mengenai Ekonomi Digital

apa itu ekonomi digital

Ekonomi digital ialah sesuatu yang sudah berkembang pesat dan menyediakan peluang besar bagi perniagaan dan pengguna untuk berinteraksi dan berurus niaga di peringkat global dan cepat.

Ini disebabkan oleh kecekapan kos yang lebih tinggi, akses yang lebih mudah dan cepat kepada maklumat, kemudahan berurus niaga dan berinteraksi dengan pelanggan, serta potensi peningkatan produktiviti dan inovasi dalam perniagaan.

Ekonomi digital mempunyai beberapa ciri khas, termasuk:

  • Perkembangan teknologi yang sangat pesat dan inovatif yang membolehkan penciptaan dan penggunaan aplikasi dan platform yang lebih cekap dan berkesan dalam memproses data dan maklumat.
  • Penggunaan teknologi maklumat dan internet sebagai platform utama dalam semua aktiviti ekonomi dan perniagaan.
  • Pertukaran maklumat dan data global yang lebih cepat dan mudah, membolehkan pertumbuhan ekonomi dan perniagaan yang lebih cepat dan lebih cekap.
  • Terdapat potensi untuk meningkatkan produktiviti dan inovasi dalam perniagaan, dengan akses yang lebih cepat dan mudah kepada teknologi dan maklumat.
  • Kecekapan kos yang lebih tinggi, yang membolehkan perniagaan menawarkan produk dan perkhidmatan pada harga yang lebih berpatutan untuk pengguna