Apa Maksud Data? | Definisi Penuh & Contoh

Pada masa kini, data digunakan sebagai maklumat malah sebagai rujukan untuk memudahkan orang ramai mencari atau memerhati sesuatu.

Keterangan data dapat berupa kata, kalimat, angka, simbol, dan lain-lain.

Walau bagaimanapun, jika anda ingin memahami dengan lebih mendalam tentang data, maka adalah lebih baik jika kita terlebih dahulu mengetahui maksud data secara umum.

Pada masa ini, data telah menjadi bahagian penting dalam kehidupan seharian manusia.

Daripada data ini, orang ramai boleh mencari pelbagai jenis maklumat berdasarkan apa yang mereka perlukan.

Lebih-lebih lagi, data itu sendiri juga mempunyai pelbagai fungsi yang memudahkan orang ramai mendapatkan dan juga meringkaskan hasil penyelidikan.

Jika anda masih keliru tentang maksud data, berikut kami akan membincangkan sepenuhnya dalam artikel ini.


Apakah Maksud Data?

apakah maksud data

Data, dalam konteks pangkalan data (database) ialah semua item tunggal yang disimpan dalam pangkalan data, sama ada secara individu atau sebagai satu set.

Data dalam database disimpan terutamanya dalam jadual pangkalan data, yang disusun ke dalam lajur yang menentukan jenis data yang disimpan di dalamnya.

Jadi, jika jadual “customers” mempunyai lajur bertajuk “Nombor Telefon”, yang jenis datanya ditakrifkan sebagai “Nombor”, maka hanya angka boleh disimpan dalam lajur itu.

Tujuan utama daripada menyimpan data dalam pangkalan data adalah untuk memudahkan pemprosesan dan pengambilan maklumat secara efisien dan tepat.

Dengan menggunakan pangkalan data, pengguna dapat dengan mudah mendapatkan data yang dikehendaki, melakukan analisis data, dan membuat laporan atau pembentangan dengan maklumat yang relevan.

Selain itu, pangkalan data juga membantu memastikan keselamatan dan konsistensi data.

Sebuah DBMS (Database Management System) dapat mengatur dan mengelola akses data sehingga hanya pengguna yang mempunyai hak akses yang diberikan oleh sistem yang dapat mengakses dan memanipulasi data.

Hal ini juga memastikan bahawa data yang disimpan dalam pangkalan data konsisten dan tidak bertentangan.

Dalam dunia digital saat ini, data sangat berharga dan dapat memberikan keuntungan yang signifikan jika diurus dengan baik.

Oleh kerana itu, pemahaman tentang maksud dan tujuan data dalam pangkalan data sangat penting bagi pengguna yang ingin memanfaatkan potensi data secara optimum.


Penjelasan Penuh Mengenai Data

apa itu data

Data, walaupun dalam pangkalan data, jarang berguna dalam bentuk mentahnya.

Sebagai contoh, dalam aplikasi perbankan, data ialah keseluruhan koleksi nombor akaun bank, nama, alamat dan umur pelanggan bank, amount transaksi bank dan sebagainya.

Dibentangkan dengan jisim nombor ini hanya akan mengatasi manusia biasa – seseorang individu tidak dapat memproses semuanya.

Walau bagaimanapun, apabila data disusun secara perhubungan, ia kemudiannya menjadi maklumat, yang lebih berguna kepada pengguna.

Contohnya, jika jisim nombor yang disimpan dalam pangkalan data perbankan di atas digunakan untuk mengekstrak nama dan alamat 100 pelanggan teratas mengikut saiz deposit, maka data tersebut telah digunakan untuk memberikan maklumat yang berguna.