Maksud Data Manipulation Language (DML)| Definisi Penuh

SQL mempunyai beberapa sub-bahasa seperti DDL (Data Definition Language) dan DML (Data Manipulation Language).

Perbincangan antara kedua-duanya masuk ke dalam teknologi pangkalan data, yang merangkumi kaedah atau teknik untuk mengurus data, sama ada imej atau perkara lain, yang sudah tentu merupakan perbezaan antara DML dan DDL.

Pada masa ini memang ramai yang masih belum tahu mengenai maksud Data Manipulation Language (DML) ini.

Okey, jangan risau kerana dalam artikel ini, kami akan menerangkan sepenuhnya apa yang dimaksudkan dengan DLM.

Apakah Maksud Data Manipulation Language (DML)?

apakah maksud data manipulation language

Data Manipulation Language (DML) ialah satu set perintah yang digunakan dalam menguruskan pangkalan data seperti memaparkan, memadam, menambah dan mencipta yang baharu.

Arahan utama ialah SELECT, INSERT, DELETE, dan UPDATE. DML kebanyakannya digabungkan dalam pangkalan data SQL.

Perintah DML digunakan untuk melakukan manipulasi pangkalan data seperti memasukkan data ke dalam jadual pangkalan data, mengubah suai data dalam pangkalan data, dan mendapatkan semula data sedia ada daripada pangkalan data.

Jenis Perintah DMLFungsi Perintah DMLSyntax
SELECTPerintah ini digunakan untuk mengambil baris daripada jadual. SELECT ialah arahan DML yang paling banyak digunakan dalam SQL.SELECT * from;
INSERTPerintah ini menambah satu atau lebih rekod pada jadual pangkalan data.Insert into <table_name> (column list) values (column values);
DELETEPerintah ini mengalih keluar satu atau lebih rekod daripada jadual mengikut syarat yang ditentukan.Delete from <table_name>WHERE condition;
UPDATEPerintah ini mengubah suai data daripada satu atau lebih rekod.UPDATE <table_name> SET column_number =value_number WHERE condition;

Penjelasan Penuh Mengenai Data Manipulation Language (DML)

apa itu data manipulation language

Terdapat dua bahagian dalam Data Manipulation Language iaitu prosedural dan non-prosedural.

Pengekodan prosedur sering digunakan dalam tetapan perniagaan dan merupakan cara yang betul untuk mengekod permintaan DML.

Dalam skema ini, pengguna memberitahu pangkalan data apakah datum yang ingin digunakan oleh pengguna, dan cara mendapatkan datum tersebut.

Kaedah ini cenderung untuk mengambil lebih banyak kod dan sedikit lebih sukar untuk pengguna, tetapi memastikan kepastian rekod pangkalan data dan pengekodan.

Kaedah kedua pengekodan permintaan dikenali sebagai non-prosedural. Walaupun kaedah ini boleh dilakukan, ia bukan cara rasmi untuk bekerja dengan pangkalan data.

Dalam Data Manipulation Language non-prosedural, pengguna hanya memberitahu database datum apa yang hendak digunakan, tetapi bukan cara untuk mendapatkannya.

Perintah itu sendiri memerlukan kod yang lebih sedikit, jadi ia akan lebih mudah untuk pengguna.

Pada masa yang sama, pangkalan data boleh menjana pengekodan yang tidak dijangka atau tidak cekap akibat daripada DML non-prosedural.