Apakah Maksud Kod ASCII? | Definisi Penuh & Sejarah

Kod ASCII (American Standard Code for Information Interchange) ialah sistem pengekodan aksara yang digunakan untuk mewakili aksara Bahasa Inggeris dan beberapa aksara simbol khas lain dalam format yang boleh diakses oleh komputer.

ASCII pada asalnya dibangunkan pada tahun 1960-an dan masih digunakan secara meluas hari ini.

Untuk butiran lanjut, lihat artikel kod ASCII berikut.

Apa Maksud Kod ASCII?

apa maksud kod ascii

Kod ASCII (American Standard Code for Information Interchange) adalah satu set piawaian yang digunakan untuk mewakili aksara dan simbol dalam sistem komputer.

Pada tahun 1960-an, terdapat keperluan untuk membangunkan satu piawai yang boleh digunakan untuk mewakili aksara dalam komputer.

Pada masa itu, setiap pengeluar komputer menggunakan sistem yang berbeza-beza, menyebabkan sukar untuk berkomunikasi antara mesin yang berbeza.

Oleh itu, pada tahun 1963, Jawatankuasa Piawai Kebangsaan Amerika Syarikat (ANSI) membangunkan ASCII sebagai satu piawai untuk mewakili aksara dalam bahasa Inggeris.

Pada mulanya, ASCII hanya menggunakan 7 bit untuk mewakili aksara.

Namun, pada tahun 1980-an, ASCII telah diperluaskan menjadi 8 bit, atau 1 bait, untuk membolehkan mewakili lebih banyak aksara simbol khas, seperti aksara dengan aksen dan aksara dari bahasa lain.

Penjelasan Penuh Kod ASCII

apa itu kod ascii

ASCII memetakan setiap aksara ke nilai numerik. Setiap aksara dalam ASCII diwakili oleh integer antara 0 dan 127, atau antara 0 dan 255 jika mewakili 8-bit.

Sebagai contoh, aksara “A” diwakili oleh integer 65, aksara “a” diwakili oleh integer 97, dan aksara “!” diwakili oleh integer 33.

Berikut adalah jadual aksara ASCII standard:

IntegerAksaraKeterangan
0NULNull
1SOHStart of Heading
2STXStart of Text
3ETXEnd of Text
4EOTEnd of Transmission
5ENQEnquiry
6ACKAcknowledge
7BELBell
8BSBackspace
9HTHorizontal Tab
10LFLine Feed
11VTVertical Tab
12FFForm Feed
13CRCarriage Return
14SOShift Out
15SIShift In
16DLEData Link Escape
17DC1Device Control 1 (XON)
18DC2Device Control 2
19DC3Device Control 3 (XOFF)
20DC4Device Control 4
21NAKNegative Acknowledge
22SYNSynchronous Idle
23ETBEnd of Transmission Block
24CANCancel
25EMEnd of Medium
26SUBSubstitute
27ESCEscape
28FSFile Separator
29GSGroup Separator
30RSRecord Separator
31SPSpace
32!Exclamation Mark
33Double Quotation Mark
34#Number Sign
35$Dollar Sign
36%Percent Sign
37&Ampersand
38Single Quotation Mark
39(Left Parenthesis
40)Right Parenthesis
41*Asterisk
42+Plus Sign
43,Comma
44Hyphen-Minus
45.Full Stop
46/Slash
470Digit Zero
481Digit One
492Digit Two
503Digit Three
514Digit Four
525Digit Five
536Digit Six
547Digit Seven
558Digit Eight
569Digit Nine
57:Colon
58;Semicolon
59<Less-Than Sign
60=Equals Sign
61>Greater-Than Sign
62?Question Mark
63@At Sign
64ACapital A
65BCapital B
66CCapital C
67DCapital D
68ECapital E
69FCapital F
70GCapital G
71HCapital H
72ICapital I
73JCapital J
74KCapital K
75LCapital L
76MCapital M
77NCapital N
78OCapital O
79PCapital P
80QCapital Q
81RCapital R
82SCapital S
83TCapital T
84UCapital U
85VCapital V
86WCapital W
87XCapital X
88YCapital Y
89ZCapital Z
90\Backslash
91]Right Square Bracket
92^Circumflex Accent
93_Low Line
94`Grave Accent
95aSmall a
96bSmall b
97cSmall c
98dSmall d
99eSmall e
100fSmall f
101gSmall g
102hSmall h
103iSmall i
104jSmall j
105kSmall k
106lSmall l
107mSmall m
108nSmall n
109oSmall o
110pSmall p
111qSmall q
112rSmall r
113sSmall s
114tSmall t
115uSmall u
116vSmall v
117wSmall w
118xSmall x
119ySmall y
120zSmall z
121{Left Curly Bracket
122|Vertical Line or Pipe
123}Right Curly Bracket
124~Tilde
125DELDelete