Belajar Secara Online | Cabaran, Adab, Kebaikan, Keburukan

Tidak terasa pandemik Covid sudah beberapa tahun berlalu, semua bidang kehidupan seharian terjejas termasuklah dalam bidang pendidikan.

Saya masih ingat, pada awal bulan 2020 semua aktiviti bersemuka dalam semua bidang aktiviti tidak dibenarkan dan disekat termasuk dalam bidang pendidikan yang mula belajar dari rumah.

Disebabkan oleh pandemik Covid, aktiviti pembelajaran luar talian tidak dapat dilakukan.

Oleh itu, pembelajaran dilakukan secara dalam talian dari rumah. Pembelajaran dalam talian merupakan salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran menggunakan internet dan peranti teknologi.

Dalam hal ini, adalah sangat penting untuk mengetahui beberapa perkara yang berkaitan dengan belajar secara online seperti kebaikan, keburukan, adab, dan juga cabaran.

Kebaikan Belajar Secara Online

kebaikan belajar secara online

Sistem pembelajaran online hampir sepenuhnya menggunakan teknologi maklumat. Ini sudah tentu menjadikan guru dan pelajar lebih sedar dan juga memahami teknologi maklumat.

Selain bertujuan untuk mencegah dan meminimumkan penularan Covid, pembelajaran dalam talian juga mempunyai beberapa kebaikan lain, iaitu seperti berikut:

1. Fleksibel

Salah satu kebaikan belajar secara online ialah fleksibel. Ya, dalam hal ini masa pembelajaran jauh lebih fleksibel jika dibandingkan dengan pembelajaran bersemuka di sekolah.

Waktu pembelajaran dalam pembelajaran dalam talian boleh dilakukan pada bila-bila masa kerana pelajar boleh mendengar dan membaca pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja.

Dengan kebaikan ini, sudah tentu tiada alasan untuk pelajar tidak belajar. Pembelajaran dalam talian formal biasanya mengambil masa 1-3 jam. Sudah tentu ini menjimatkan banyak masa.

2. Kos yang Lebih Berpatutan

Kebaikan pembelajaran dalam talian yang dilakukan di rumah ialah lebih menjimatkan kos.

Apabila melakukan pembelajaran dalam talian, kos yang dikeluarkan adalah untuk membayar internet supaya Anda dapat menikmati rangkaian internet yang akan digunakan untuk pembelajaran.

Selain itu, kos yang ditanggung ialah kos pentadbiran atau yuran pengambilan guru mengajar.

Bagaimanapun, tidak perlu membayar pengangkutan dan makan kerana semua aktiviti pengajaran dan pembelajaran dijalankan di rumah secara online.

3. Mudah Diakses

Salah satu kebaikan belajar secara online di rumah ialah proses pembelajaran boleh diakses dengan mudah hanya dengan menggunakan telefon pintar, komputer atau laptop yang disambungkan ke rangkaian internet.

Kerana boleh diakses dengan mudah, oleh itu anak-anak akan dapat menjalankan proses pembelajaran di mana-mana sahaja, seperti ruang tamu, ruang keluarga, bilik tidur, hingga ke tempat lain yang lebih selesa.

Jadi boleh dikatakan nanti anak-anak boleh berpindah tempat jika ingin mencari suasana pembelajaran yang selesa.

4. Mendapat Lebih Banyak Wawasan

Apabila melakukan pembelajaran dalam talian di rumah, wawasan atau insight yang anak-anak akan dapat lebih banyak lagi.

Ini kerana beberapa bahan pembelajaran yang tiada dalam buku fizikal boleh diperolehi melalui internet atau buku online.

Buku fizikal yang sering digunakan dalam kaedah pembelajaran konvensional hanya akan dikemas kini sekali dalam beberapa tahun.

Ini tentunya berbeza dengan pembelajaran dalam talian, guru lebih bebas mengedit atau menambah maklumat terkini.

Ini kerana buku tersebut dalam bentuk digital, jadi tidak memerlukan proses cetakan yang rumit.

5. Lebih Peribadi

Kelebihan seterusnya belajar dalam talian di rumah ialah proses pembelajaran menjadi lebih peribadi.

Memang tidak semua tempat atau sekolah menyediakan pengajaran 1:1, tetapi sekurang-kurangnya bilangan pelajar dalam satu kelas adalah terhad.

Oleh itu, guru akan dapat memberi lebih tumpuan kepada pelajar mereka. Penyediaan bahan juga dapat lebih terperinci dan interaksi antara guru dan pelajar dapat diwujudkan dengan lebih baik.

6. Bahan Pembelajaran Boleh Disimpan

Sebenarnya, kelebihan utama yang diperoleh apabila melakukan pembelajaran dalam talian di rumah ialah bahan pembelajaran yang boleh disimpan.

Oleh itu, boleh diulang berkali-kali untuk belajar. Ini kerana bahan pembelajaran dalam talian mesti dimuat turun.

Setelah dimuat turun, anak-anak boleh menyimpannya dan membukanya semula dengan bebas apabila diperlukan.

Pembelajaran yang mengaplikasikan kaedah ini ialah model LMS (learning management system) dan model interaktif berasaskan internet.

7. Boleh Menjadi Lebih Seronok

Apabila belajar secara online, suasana akan menjadi lebih seronok kerana anak-anak akan merasai sensasi pembelajaran yang berbeza dari kebiasaan.

Jika biasanya mereka perlu datang ke sekolah atau kursus, kini mereka boleh belajar dari rumah. Beruniform dan belajar di rumah sudah tentu menjadi pengalaman berharga yang akan diingati kelak.

Selain itu, kaedah pembelajaran dalam talian juga memberi peluang kepada guru untuk mencipta kaedah pembelajaran yang lebih kreatif seperti menggunakan permainan.

Menggunakan permainan sebagai kaedah pembelajaran sudah tentu akan menjadi sangat mudah sekiranya aktiviti pembelajaran dijalankan secara atas talian.

Keburukan Belajar Secara Online

keburukan belajar secara online

Selain mempunyai kebaikan, belajar secara online juga mempunyai keburukan. Memang tidak dapat dinafikan bahawa pembelajaran penuh dalam talian merupakan satu perkara baharu bagi sesetengah ahli akademik di Malaysia.

Terdapat beberapa keburukan yang boleh dirasai semasa melaksanakan pembelajaran dalam talian, iaitu seperti berikut:

1. Kesenjangan Hasil Pembelajaran

Setiap anak-anak mempunyai ciri yang berbeza. Ada yang suka belajar dan ada yang tidak. Ada yang sukakan cabaran dan ada yang tidak.

Ada yang mematuhi peraturan dan ada yang tidak. Perbezaan ciri anak-anak ini dapat membezakan pencapaian setiap anak-anak.

Anak-anak yang suka belajar dan sukakan cabaran akan lebih berkembang. Mereka boleh memanfaatkan pembelajaran dalam talian.

Prinsip mereka ialah pandemik Covid tidak akan menghalang mereka daripada belajar. Sebarang arahan yang diberikan oleh guru akan dipatuhi.

Sebaliknya, mereka yang malas akan semakin malas. Mereka yang tidak peduli, akan semkain tidak peduli.

Smartphone terus berada dalam talian, bukan untuk belajar tetapi untuk bermain permainan. Oleh itu, peranan ibu bapa juga diperlukan untuk dapat mengawasi anak-anak mereka.

2. Menurunkan Kemahiran Sosial

Ini sudah pasti. Di sekolah, anak-anak bukan sahaja mempelajari bahan belajar. Walau bagaimanapun, mereka juga belajar untuk berinteraksi dengan orang lain.

Jika pembelajaran dilakukan dalam talian, anak-anak akan menghabiskan lebih banyak masa di rumah dan jarang terlibat dalam aktiviti sosial.

Sesungguhnya pembelajaran dalam talian memberi impak kepada kemahiran sosial pelajar. Mereka cenderung lebih individualistik.

Apabila ada pembelajaran secara bersemuka, aktiviti sosial sudah tentu boleh dibina dengan sangat mudah, tetapi apabila pembelajaran dalam talian sangat sukar untuk membina aktiviti sosial.

3. Sukar Untuk Membentuk Watak Anak

Perkara yang paling penting tentang sekolah adalah membentuk watak anak-anak. Sememangnya tempat utama dan pertama dalam membentuk karakter anak adalah keluarga.

Namun, tidak ramai keluarga yang menyedari peranan penting ini. Ramai ibu bapa masih beranggapan memenuhi kemudahan dan keperluan fizikal adalah perkara utama.

Perlu diingat bahawa sekolah adalah pelengkap dalam hal ini. Namun begitu, apabila pembelajaran dijalankan secara atas talian, akses guru kepada pelajar untuk membentuk sahsiah amat sukar.

Sebagai contoh, tentang bercakap, di sekolah, akan diajar cara bercakap dengan baik dengan rakan sebaya dan bercakap dengan orang yang lebih tua.

Anak-anak juga sudah terbiasa dengan peraturan sekolah. Perkara sebegini sukar dilakukan dalam pembelajaran dalam talian.

Tidak mustahil, tetapi sangat sukar. Namun, peranan manusia tidak boleh digantikan dengan teknologi.

4. Tidak Semua Mempunyai Ketersediaan Infrastruktur

Sememangnya untuk dapat melakukan pembelajaran dalam talian hanya memerlukan smartphone atau laptop atau komputer dan juga internet.

Malah, masih terdapat beberapa tempat yang tidak mempunyai rangkaian internet yang baik terutama di kawasan luar bandar.

Lebih-lebih lagi jika cuaca buruk, dan elektrik terputus. Apabila bekalan elektrik terputus, sudah tentu aktiviti pembelajaran dalam talian akan terganggu.

5. Tiada Jaminan Bahawa Proses Pembelajaran Akan Berlaku

Kelemahan pembelajaran dalam talian yang sangat membimbangkan ialah tiada jaminan bahawa pelajar akan belajar.

Guru tidak boleh menyelia pelajar secara langsung. Apabila aktiviti pembelajaran dalam talian, tiada jaminan bahawa pelajar akan mendengar dan mengikuti pelajaran.

Mungkin mereka menyertai dan membiarkan peranti mereka dihidupkan dan mereka melakukan perkara lain.

Apabila penilaian dijalankan, sudah tentu tidak ada jaminan bahawa hasil yang mereka perolehi adalah hasil yang mereka lakukan sendiri.

Tidak ada jaminan bahawa mereka tidak akan meminta bantuan orang lain untuk melakukannya.

Belajar bukan hanya tentang berapa banyak nilai yang Anda dapat, tetapi adalah tentang proses yang dijalankan.

Cabaran Belajar Secara Online

cabaran belajar secara online

Semestinya, dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dalam talian terdapat beberapa cabaran kepada pelajar dan guru.

Berikut adalah beberapa cabaran yang dihadapi oleh pelajar dan guru.

Cabaran Belajar Secara Online Untuk Pelajar

Terdapat beberapa cabaran yang perlu dihadapi oleh pelajar dalam menjalankan pembelajaran dalam talian, iaitu seperti berikut:

1. Capaian Kepada Kemudahan Internet

Perisian dan sambungan internet merupakan aspek terpenting dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam talian.

Dalam kes ini pelajar perlu membeli perisian terkini untuk mengakses program dalam talian mereka, atau membayar tambahan untuk meningkatkan kualiti internet supaya menjadi berkelajuan tinggi.

Ini mungkin menyukarkan sesetengah pelajar yang kurang bernasib baik untuk dapat belajar dengan berkesan. Ini kerana mereka kekurangan kemudahan akses internet.

2. Tiada Kemudahan Laptop atau Telefon Pintar

Bagi pelajar yang kurang berkemampuan, yang tidak mempunyai kemudahan peralatan elektronik seperti komputer, laptop mahupun telefon pintar, sudah tentu menyukarkan mereka.

Ya, inilah halangan utama yang mereka hadapi untuk dapat melakukan pembelajaran dalam talian.

Akhirnya ini akan menyebabkan mereka ketinggalan berbanding rakan sebaya yang lain.

3. Suasana Pembelajaran yang Tidak Kondusif

Bagi pelajar yang kurang berkemampuan tentunya akan menghadapi masalah ini apabila membuat tugasan dari rumah.

Masalah ini, sebagai contoh, adalah persekitaran yang bising, bilik sempit, dan tiada meja dan kerusi yang sesuai untuk belajar.

4. Penyalahgunaan Internet

Disebabkan kaedah pembelajaran dalam talian ini menggunakan internet, pelajar akan berhadapan dengan pelbagai maklumat betul dan salah, baik dan buruk.

Memang tidak dinafikan terdapat banyak maklumat positif yang boleh diperolehi oleh pelajar dalam meningkatkan pengetahuan mereka.

Tetapi, sebaliknya, banyak juga perkara yang sukar diketepikan oleh golongan muda seperti bermain permainan, bermain media sosial, dan sebagainya.

Jadi, ada kemungkinan yang sangat besar untuk pelajar menyalahgunakan internet yang mereka gunakan. Oleh itu, perlu ada pengawasan yang ketat daripada ibu bapa kepada anak-anak mereka.

Cabaran Belajar Secara Online Untuk Pengajar

cabaran belajar secara online untuk pengajar

Bagi guru tentunya terdapat beberapa cabaran yang perlu mereka hadapi iaitu seperti berikut:

1. Kemahiran Guru Menggunakan Teknologi

Dalam dunia moden ini, teknologi berkembang sangat pantas. Oleh itu, guru hendaklah menguasai kaedah terbaik untuk menggunakan teknologi.

Ini sudah tentu supaya aktiviti pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan berkesan dan menyeronokkan.

Sekiranya guru tidak dapat menggunakan teknologi sedia ada, sudah tentu proses pengajaran dan pembelajaran akan terbantut dan tidak berkesan.

2. Capaian Kepada Kemudahan Internet

Sama seperti cabaran yang dihadapi oleh pelajar, guru juga menghadapi cabaran ini.

Sesungguhnya, pada asasnya perisian, perkakasan dan juga internet adalah aspek terpenting dan asas dalam proses pembelajaran dalam talian.

Dalam hal ini, tidak semua guru tinggal di kawasan yang mempunyai rangkaian internet yang baik.

Kadangkala terdapat beberapa keadaan yang menyebabkan rangkaian internet terganggu, contohnya, seperti cuaca buruk, atau elektrik terputus.

Jika tiada internet, sudah tentu proses pembelajaran dalam talian tidak dapat dilakukan dan sudah tentu akan menjadi tidak berkesan.

3. Pengajar Terpaksa Mengurus Keluarga di Rumah

Bagi pengajar yang berkeluarga terutama yang mempunyai anak kecil sudah tentu mereka akan mengalami kesukaran apabila terpaksa menjaga anak-anak mereka semasa mengajar.

Dalam hal ini, mereka perlu menyusun jadual dengan betul supaya aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam talian dapat dijalankan tanpa sebarang gangguan.

4.   Keberkesanan Penyampaian dan Pengajaran

Aktiviti pembelajaran dan pengajaran dalam talian tidak akan dapat mendisiplinkan pelajar dan mereka akan malas kerana masa belajar sangat fleksibel.

Dalam hal ini guru tidak akan dapat mengetahui kemampuan muridnya kerana tidak bersua muka dan berbincang secara individu.

Adab Belajar Secara Online

adab belajar secara online

Walaupun aktiviti pembelajaran dan pengajaran dijalankan secara online, sudah tentu ada adab yang perlu dipatuhi semasa belajar dalam talian.

Terdapat beberapa adab yang perlu dilakukan semasa proses pembelajaran dalam talian dijalankan iaitu seperti berikut:

  • Membuat persediaan awal sebelum pembelajaran dan pengajaran secara online bermula.
  • Menghadiri aktiviti pembelajaran dan pengajaran secara online.
  • Disiplin semasa menyertai aktiviti pembelajaran dalam talian.
  • Fokus ketika pembelajaran dan pengajaran berlangsung.
  • Menghormati dan memberi respon kepada pengajar.
  • Berterima kasih kepada pengajar.
  • Pakai pakaian yang sesuai, sopan dan bersih.
  • Hidupkan kamera video dan fokus mengikuti pelajaran sebagai bukti kesungguhan belajar.
  • Apabila pembelajaran berlangsung, jangan makan, mengunyah dan minum atau melakukan aktiviti lain.