7 Jenis Fius | Peranan, Fungsi, Keutamaan, & Keberkesanan

Dalam sistem elektrik, fius merupakan salah satu komponen penting yang berfungsi untuk melindungi peralatan elektrik dan kabel daripada kerosakan akibat arus lebihan atau kerosakan yang disebabkan oleh kerosakan dalaman peralatan.

Fius merupakan komponen kecil tetapi memegang peranan yang besar dalam menjaga keselamatan dan kesinambungan operasi sistem elektrik.

Artikel ini akan membincangkan jenis fius, peranan dan fungsi fius dalam sistem elektrik, keutamaan penggunaan fius, serta keberkesanan fius sebagai perlindungan bagi peralatan elektrik.

Peranan dan Fungsi Fius

fius plug peranan dan fungsi fius

Fius merupakan satu peranti yang direka khas untuk memutuskan litar elektrik apabila arus melebihi had yang ditetapkan.

Ia diletakkan dalam siri dengan peralatan elektrik atau litar elektrik dan bertindak sebagai perantara arus elektrik yang melalui litar tersebut.

Apabila arus melebihi had yang ditetapkan, fius akan melebur dan memutuskan litar, menghalang aliran arus yang berpotensi merosakkan peralatan elektrik atau kabel.

Terdapat pelbagai jenis fius yang digunakan dalam sistem elektrik, seperti fius pemotong, fius pelindung, dan fius semula jadi.

Fius pemotong digunakan untuk melindungi kabel daripada arus lebihan, sementara fius pelindung berfungsi untuk melindungi peralatan elektrik daripada arus lebihan.

Fius semula jadi pula direka untuk melebur dengan sendiri apabila terdapat kerosakan dalaman pada peralatan elektrik, seperti kerosakan pada komponen dalam.

Keutamaan Penggunaan Fius

fius elektrik keutamaan penggunaan fius

Penggunaan fius dalam sistem elektrik mempunyai beberapa keutamaan yang penting.

Pertama, fius berperanan sebagai perlindungan utama bagi peralatan elektrik daripada kerosakan akibat arus lebihan.

Ini membantu mencegah kerosakan yang mungkin berlaku kepada peralatan elektrik yang mahal dan sukar diganti.

Kegagalan untuk menggunakan fius yang sesuai boleh mengakibatkan kerosakan peralatan dan kemungkinan bahaya elektrik kepada pengguna.

Kedua, fius juga berperanan sebagai langkah keselamatan bagi sistem elektrik.

Arus yang melebihi had yang ditetapkan boleh menyebabkan kabel panas, kebakaran, atau kerosakan serius kepada peralatan elektrik.

Dengan menggunakan fius, risiko ini dapat dikurangkan dan keselamatan sistem elektrik dapat ditingkatkan.

Selain itu, fius mempunyai keupayaan untuk memberikan perlindungan yang cepat dan pantas.

Fius berfungsi dengan serta-merta melebur apabila arus melebihi had yang ditetapkan, dengan demikian mengurangkan masa tindak balas terhadap arus lebihan tersebut.

Ini membantu mengurangkan risiko kerosakan yang disebabkan oleh arus lebihan sebelum ia mencapai peralatan elektrik.

Keberkesanan Fius sebagai Perlindungan

fungsi fius keberkesanan fius sebagai perlindungan

Keberkesanan fius sebagai perlindungan bergantung kepada beberapa faktor.

Pertama, pemilihan fius yang tepat adalah penting untuk memastikan fius dapat bertindak dengan betul apabila diperlukan.

Kebolehan fius untuk bertahan pada arus nominal, tetapi melebur apabila arus melebihi had yang ditetapkan, memastikan perlindungan yang berkesan bagi peralatan elektrik.

Selain itu, penyelenggaraan dan penyelenggaraan yang baik perlu dilakukan untuk memastikan fius berfungsi dengan betul.

Fius yang rosak atau tercemar boleh mengurangkan keberkesanan perlindungan dan menjejaskan operasi sistem elektrik.

Oleh itu, ujian dan pemeriksaan berkala terhadap fius adalah penting untuk memastikan prestasi yang dijangka.

Sistem backup juga boleh digunakan untuk meningkatkan keberkesanan perlindungan fius.

Dengan memasang lebih daripada satu fius dalam siri atau menggunakan kaedah pelindungan tambahan seperti pelindung surget, risiko kerosakan akibat arus lebihan dapat dikurangkan.

Jenis – Jenis Fius

jenis - jenis fius

Terdapat pelbagai jenis fius yang digunakan dalam aplikasi elektrik, dan setiap jenis fius mempunyai fungsi dan keupayaan yang berbeza. Berikut ialah pelbagai jenis fius:

1. Fius Pemotong (Cartridge Fuses)

Fius pemotong merupakan jenis fius yang sering digunakan dalam sistem elektrik untuk melindungi kabel daripada arus lebihan.

Ia terdiri daripada hulu fius yang berbentuk tabung dengan kawasan tungku yang dipenuhi dengan bahan pemotong semasa.

Fius pemotong dipasang dalam pemegang fius dan mempunyai nilai arus nominal tertentu.

Apabila arus melebihi had yang ditetapkan, hulu fius akan melebur dan memutuskan litar, menghalang aliran arus yang berpotensi merosakkan kabel.

2. Fius Pelindung (Plug Fuses)

Fius pelindung juga digunakan untuk melindungi peralatan elektrik daripada arus lebihan, tetapi ia berbeza dari segi bentuk dan reka bentuk daripada fius pemotong.

Fius pelindung biasanya berbentuk sebati dengan pengepala yang boleh dipasang terus ke soket elektrik.

Ia mempunyai hulu fius yang terbuat daripada bahan pemotong semasa yang akan melebur apabila arus melebihi had yang ditetapkan.

Fius pelindung ini biasanya digunakan dalam aplikasi rumah tangga, seperti untuk melindungi peralatan elektrik di dalam rumah.

3. Fius Sifat Masa (Time-Delay Fuses)

Fius sifat masa, juga dikenali sebagai fius lambat, direka khas dengan kesan lewat untuk melindungi peralatan elektrik yang memerlukan arus permulaan yang tinggi.

Fius ini mempunyai keupayaan untuk menahan arus berlebihan yang berlangsung dalam jangka masa yang singkat, seperti arus permulaan motor elektrik.

Dengan kesan lewat ini, fius sifat masa dapat mengelakkan pemutusan litar yang tidak perlu semasa peralatan elektrik beroperasi secara normal.

4. Fius Gergaji (Knife Blade Fuses)

Fius gergaji atau fius pisau, seperti namanya, mempunyai bentuk yang menyerupai gergaji atau pisau.

Fius ini sering digunakan dalam aplikasi industri dan automotif. Ia terdiri daripada hulu fius yang disokong oleh pemegang fius yang mempunyai pengunci.

Fius gergaji biasanya mempunyai nilai arus yang lebih tinggi dan digunakan untuk melindungi sistem elektrik yang memerlukan arus yang besar.

5. Fius Litar Pendek (Short Circuit Fuses)

Fius litar pendek, juga dikenali sebagai fius pemutus litar (circuit breaker), adalah jenis fius yang berfungsi untuk melindungi sistem elektrik daripada kerosakan akibat arus lebihan dan kerosakan lain seperti kenaikan voltan atau hubungan pendek.

Fius ini direka dengan peranti pemutus automatik yang akan memutuskan litar apabila terdapat arus lebihan atau keadaan berbahaya lain yang berlaku.

Fius litar pendek biasanya digunakan dalam sistem elektrik yang memerlukan keupayaan pemutusan dan penyambungan semula secara automatik.

6. Fius Sekuriti (Safety Fuses)

Fius sekuriti merupakan jenis fius yang digunakan untuk melindungi sistem elektrik daripada risiko kebakaran yang disebabkan oleh arus lebihan atau kerosakan pada peralatan elektrik.

Fius ini direka dengan bahan pemotong semasa yang sangat sensitif, dan ia akan melebur dengan cepat apabila terdapat arus lebihan atau kerosakan yang mengakibatkan peningkatan suhu yang berbahaya.

Fius sekuriti ini biasanya digunakan dalam aplikasi yang memerlukan tahap keselamatan yang tinggi, seperti dalam industri yang menggunakan bahan mudah terbakar.

7. Fius Semula Jadi (Resettable Fuses)

Fius semula jadi, juga dikenali sebagai fius pintas (resettable fuses) atau fius pemulihan automatik (automatic reset fuses), adalah jenis fius yang mempunyai keupayaan untuk kembali ke keadaan semula selepas melebur akibat arus lebihan.

Fius ini menggunakan bahan pemotong semasa yang boleh dipulihkan semula selepas kerosakan.

Apabila arus melebihi had yang ditetapkan, fius ini akan melebur dan memutuskan litar, tetapi selepas itu ia akan kembali ke keadaan semula apabila arus telah dikurangkan atau dikeluarkan.

Fius semula jadi ini sesuai digunakan dalam aplikasi yang memerlukan perlindungan berulang dan kenyamanan pemulihan selepas pemutusan litar.