6 Fungsi Ethernet Card (Kad Ethernet) | Definisi Penuh

Dalam era moden ini, ramai orang biasa dengan teknologi rangkaian komputer yang berkembang pesat.

Satu teknologi yang sangat berguna ialah Ethernet, yang mempunyai pelbagai kegunaan dari tujuan perniagaan peribadi hingga kompleks.

Ethernet sendiri adalah generasi seterusnya kabel LAN, yang merupakan satu jenis rangkaian tempatan yang wujud.

Oleh itu, adalah penting untuk memahami niat Ethernet dan fungsi Ethernet untuk memaksimumkan faedahnya. Berikut adalah penjelasan penuh.

Apa Itu Ethernet Card?

apa itu ethernet card

Ethernet card ialah peranti perkakasan yang digunakan untuk menyambungkan komputer atau peranti lain ke rangkaian komputer melalui kabel Ethernet.

Ethernet card biasanya dipasang di dalam slot pengembangan pada papan induk komputer dan menyambung ke rangkaian melalui kabel Ethernet.

Ethernet card juga dikenali sebagai Network Interface Card (NIC) atau LAN Card.
Dengan kewujudannya, komputer boleh menyambung ke rangkaian tempatan (LAN) atau internet dan boleh memindahkan data dengan peranti lain dalam rangkaian.

Pada masa ini, kebanyakan ethernet card dilengkapi dengan pemacu terbina dalam dalam sistem pengendalian supaya ia boleh dipasang dengan mudah dan segera digunakan.

Fungsi Ethernet Card

apa fungsi ethernet card

Fungsi utama Ethernet card adalah sebagai perantara antara komputer dan rangkaian komputer.

Ethernet card juga mempunyai fungsi lain, termasuk:

1. Untuk Mengamankan Rangkaian

Ethernet card dapat membantu mengamankan rangkaian dengan menggunakan protokol keselamatan seperti SSL dan SSH.

Ethernet card juga dapat memantau lalu lintas rangkaian untuk mengesan dan mencegah serangan rangkaian, seperti serangan DDoS dan serangan malware.

2. Untuk Menerima dan Mengirim Data

Ethernet card akan mengambil data dari komputer dan menghantarkannya ke rangkaian melalui kabel Ethernet, kemudian menerima data dari rangkaian dan menghantarkannya ke komputer.

3. Untuk Menghubungkan Beberapa Peranti

Ethernet card membolehkan beberapa peranti dalam rangkaian untuk terhubung antara satu sama lain dan berkomunikasi secara efektif.

Dalam rangkaian yang lebih besar, ethernet card boleh digunakan untuk menghubungkan beberapa switch atau router.

4. Untuk Mengenal Pasti Peranti dalam Rangkaian

Setiap ethernet card mempunyai alamat MAC yang unik, sehingga ethernet card dapat mengenal pasti peranti lain dalam rangkaian berdasarkan alamat MAC-nya.

Ini membolehkan peranti dalam rangkaian untuk berkomunikasi secara efektif.

5. Untuk Meningkatkan Kelajuan Penghantaran Data

Ethernet card boleh meningkatkan kelajuan penghantaran data dalam rangkaian dengan menggunakan teknologi seperti Gigabit Ethernet.

Ethernet card juga boleh mengoptimumkan penggunaan bandwidth rangkaian dengan mengurangkan laten dan overhead rangkaian.

6. Untuk Menguruskan Lalu Lintas Rangkaian

Ethernet card dapat mengatur dan mengawal lalu lintas rangkaian dengan menggunakan protokol rangkaian seperti TCP/IP.

Ethernet card juga dapat memberikan keutamaan kepada lalu lintas rangkaian berdasarkan jenis dan kepentingannya, sehingga membolehkan rangkaian beroperasi secara lebih efisyen.