Apa Maksud Sistem Maklumat | Definisi Penuh, Contoh

Teknologi dan manusia hari ini telah menjadi unit yang tidak lagi dapat dipisahkan. Kedua-dua faktor ini sudah tentu saling berhubung dan boleh digabungkan menjadi sistem yang dipanggil sistem maklumat (Information System/IS).

Bagi Anda pengamal dan juga pembangun software dan orang yang bekerja dalam industri digital atau IT, sudah tentu sudah tahu istilah itu.

Walau bagaimanapun, masih terdapat ramai orang biasa yang tidak tahu tentang sistem maklumat. Oleh itu, dalam artikel ini akan dibincangkan sepenuhnya, mari kita lihat!


Apakah Sistem Maklumat?

apakah sistem maklumat

Secara umumnya, sistem maklumat adalah sistem yang menggabungkan aktiviti manusia dengan penggunaan teknologi untuk menyokong pengurusan dan operasi.

Atau dengan kata lain, sistem maklumat ini merujuk kepada pengumpulan beberapa peralatan yang berkaitan dengan pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, dan penyebaran maklumat.

Hardware, Software, sambungan, dan sistem komputer maklumat, pengguna, dan system’s housing adalah sebahagian daripada IS. Smartphone, PC, pangkalan data, dan rangkaian adalah beberapa contoh sistem maklumat.

Dalam dunia perniagaan, setiap syarikat menggunakan IS dengan tujuan untuk berinteraksi dengan pembekal serta asas pelanggan mereka, menjalankan operasi, menguruskan organisasi, dan melakukan pemasaran.

Di samping itu, ia juga boleh digunakan untuk pelbagai tujuan, dari menguruskan rantaian bekalan, berinteraksi dengan pasaran digital, dan sebagainya.

Selain digunakan oleh organisasi, individu juga banyak bergantung kepada IS untuk berinteraksi dengan orang lain melalui rangkaian sosial, menjalankan aktiviti harian seperti perbankan dan membeli-belah, atau hanya update maklumat.


CariTekno Menerangkan Information System/IS

caritekno menerangkan information system

Secara umumnya, terdapat beberapa jenis sistem maklumat, iaitu seperti berikut:

  • Operations support system, termasuk sistem untuk memproses transaksi,
  • Management information systems,
  • Decision support systems,
  • Executive information systems,
  • dan sebagainya.

Biasanya sistem maklumat ini merujuk kepada sistem komputer asas tetapi boleh menerangkan switching telefon atau sistem kawalan alam sekitar.

Pada dasarnya terdapat 3 komponen utama dalam sistem maklumat, iaitu hardware, software, dan manusia. Dalam kes ini, IS memerlukan sumber untuk memproses dan berkongsi maklumat, serta semua pihak yang menguruskan sistem.

Tanpa ketiga-tiga komponen ini atau salah satu daripadanya hilang, sudah tentu, sistem maklumat tidak akan dapat beroperasi dengan betul.


Contoh Sistem Maklumat

Sesetengah rancangan TV yang anda lihat setiap hari sebenarnya boleh dianggap sebagai contoh IS yang luar biasa dan tidak dijangka.

Sebagai contoh, dalam acara pencarian bakat, penonton diminta untuk membuang undi mereka untuk menentukan calon mana yang akan mara ke peringkat seterusnya.

Sistem yang menangkap undi dan juga merekodkannya adalah hardware dan software komputer, langkah-langkah pengundian dan peraturan yang menentukan siapa yang dihapuskan adalah proses, dan yang menjalankan pilihan raya adalah orang awam.