Definisi Sistem Maklumat Pengurusan | Apa Itu MIS?

Pengurusan adalah aktiviti yang sangat diperlukan dalam kehidupan yang boleh bertindak sebagai sumber maklumat termasuk untuk membuat keputusan. Pemprosesan dan penggunaan data akan dimaksimumkan jika Anda menggunakan sistem maklumat pengurusan.

Sistem sedemikian sangat penting dan ramai yang memerlukannya dari organisasi kecil seperti individu dan keluarga kepada organisasi yang besar dan kompleks seperti syarikat.

Okay untuk mengetahui lebih lanjut mengenai MIS (Management Information System), mari kita lihat artikel ini!


Apa Itu Sistem Maklumat Pengurusan?

apa itu sistem maklumat pengurusan

Sistem pengurusan maklumat (MIS) atau pengurusan sistem maklumat adalah istilah yang digunakan secara meluas untuk sistem yang mempunyai 3 sumber utama yang diperlukan untuk pengurusan yang lebih berkesan.

Sumber yang dipersoalkan terdiri daripada manusia, maklumat, dan teknologi, sama ada dari luar atau dalam organisasi, dengan keutamaan utama manusia.

Sistem adalah koleksi kaedah pengurusan maklumat yang melibatkan automasi komputer yang terdiri daripada software dan hardware, menyokong dan juga meningkatkan kualiti dan kecekapan operasi dan membuat keputusan manusia.

Sebagai bidang pengajian, MIS kadang-kadang dirujuk sebagai pengurusan teknologi maklumat (IT management) atau IS (information service).

CariTekno Menerangkan Sistem Maklumat Pengurusan

caritekno menerangkan Sistem maklumat pengurusan

Anda perlu tahu bahawa sistem maklumat pengurusan pada dasarnya bukan sahaja dapat menunjukkan status keadaan perniagaan, tetapi juga dapat menunjukkan mengapa keadaan bertambah baik atau bertambah buruk.

Sebagai contoh, MIS ini boleh melaporkan prestasi terhadap kos serta pelbagai projek yang menguntungkan atau tidak, sambil mengenal pasti akauntabiliti setiap individu sama ada pada masa kini atau pada masa akan datang.

Ini boleh dilakukan jika laporan berdasarkan maklumat yang dikemas kini secara berterusan.

Maklumat tersebut sudah tentu maklumat yang boleh diakses oleh mereka yang diberi kuasa untuk menjalankan penilaian.

Di samping itu, ia juga boleh diakses oleh mereka yang bertanggungjawab untuk memastikan bahawa maklumat tersebut digunakan untuk membuat keputusan yang tepat pada masanya.

Berikut adalah beberapa contoh skop yang luas dan konteks MIS yang pelbagai:

  • Decision support systems
  • Enterprise resource planning (ERP)
  • Supply chain management
  • Customer relationship management (CRM)
  • Project management
  • Executive information systems (EIS)

Dari penjelasan ini, kita sudah tentu boleh mengetahui bahawa tujuan MIS ini adalah untuk menyelesaikan pelbagai masalah yang terkandung dalam perniagaan termasuk perkhidmatan, kos produk, strategi perniagaan, dan sebagainya.