Apa Maksud Rangkaian Komputer? | Definisi, Jenis Rangkaian

Seiring dengan perkembangan teknologi komputer yang semakin berkembang pesat, ia dapat dilihat pada era tahun 80-an. Pada masa itu rangkaian komputer masih menjadi teka-teki yang tidak terjawab oleh saintis, dan pada tahun 1988 rangkaian komputer mula digunakan di universiti dan syarikat.

Pada masa alaf, ia telah menjadi kenyataan dan telah menjadi sebahagian daripada aktiviti harian kami. Apakah Anda pernah mendengar istilah LAN atau WAN?

Adakah Anda tahu bahawa kedua-dua istilah ini berkait rapat dengan rangkaian komputer? Oke, pada kesempatan ini akan dibahas sepenuhnya. Jom!


Apa Maksud Rangkaian Komputer?

apakah maksud rangkaian komputer

Rangkaian komputer boleh dikatakan istilah yang luas untuk salah satu kemajuan teknologi terbesar dalam sains komputer sejak 40 tahun yang lalu.

Definisi asas rangkaian komputer adalah rangkaian telekomunikasi yang membolehkan komputer berkomunikasi antara satu sama lain dengan bertukar-tukar data, dibina dengan gabungan hardware dan software.

Apabila 2 atau lebih komputer berkomunikasi atau bertukar-tukar data sebenarnya terdapat beberapa bahagian rangkaian komputer yang merupakan pihak penerima atau perkhidmatan permintaan (Client) dan yang menyediakan atau menghantar (Server).

Reka bentuk ini sering dikenali sebagai Sistem Client-Server. Setiap komputer yang saling berhubungan mesti mempunyai sekurang-kurangnya satu kad rangkaian.

Kemudian kad rangkaian disambungkan melalui kabel atau wayarles sebagai medium atau perantara untuk transmisi data dan terdapat software sistem operasi rangkaian yang akan membentuk rangkaian komputer yang mudah.

Jika Anda ingin mencipta rangkaian komputer yang lebih luas, peralatan tambahan diperlukan untuk menyokong seperti, Hub, Switch, Router, Repeater, Network Interface Card (NIC) dan sebagainya.


CariTekno Menerangkan Rangkaian Komputer

caritekno menerangkan rangkaian komputer

Anda perlu tahu bahawa pada masa ini rangkaian komputer bertindak sebagai tulang belakang komunikasi moden.

Skop komunikasi yang semakin meningkat sudah tentu membawa kepada banyak kemajuan dalam bidang rangkaian dan industri relatif seperti hardware, pembuatan software, dan integrasi.

Ini akan menyebabkan kebanyakan isi rumah atau individu mempunyai akses kepada satu atau lebih rangkaian. Terdapat beberapa jenis rangkaian komputer yang boleh dicipta, iaitu seperti berikut:

Jenis Rangkaian KomputerPenjelasan
LAN (Local Area Network)Ia digunakan untuk menyambungkan peranti rangkaian dalam jarak yang agak pendek atau dalam julat tempatan. Contoh LAN adalah rangkaian di rumah, sekolah, perpustakaan, pejabat dan sebagainya.
MAN (Metropolitan Area Network)MAN adalah rangkaian yang lebih besar daripada LAN tetapi lebih kecil daripada WAN. Rangkaian ini menyambungkan peranti yang wujud di kawasan metropolitan atau bandar atau kawasan yang mempunyai banyak bangunan.
WAN (Wide Area Network)Ia adalah rangkaian yang menghubungkan komputer dalam jarak geografi yang besar dan tidak terhad kepada satu lokasi, tetapi banyak lokasi. Ia juga dikenali sebagai kumpulan LAN. Contoh yang paling biasa bagi WAN ialah Internet.
PAN (Personal Area Network)PAN adalah rangkaian yang paling asas. Ya, kerana rangkaian ini hanya terhad kepada satu orang yang menawarkan julat 10 meter sahaja. Contohnya USB, Komputer, telefon, tablet, pencetak dan sebagainya.
WLAN (Wireless Local Area Network)WLAN adalah sejenis rangkaian komputer yang bertindak sebagai LAN tetapi menggunakan teknologi rangkaian tanpa wayar seperti Wi-Fi.
VPN (Virtual Private Network)Ia adalah sejenis rangkaian yang memperluaskan rangkaian persendirian di internet dan membolehkan pengguna menghantar dan menerima data seolah-olah mereka disambungkan ke rangkaian persendirian walaupun mereka tidak.