Apakah Maksud Dalam Talian? – Definisi Penuh

Dalam era moden hari ini sudah tentu dalam kehidupan seharian, kita telah mendengar istilah “online” atau dalam talian.

Walaupun, istilah itu sudah dilampirkan dan tidak lagi boleh dipisahkan dari kehidupan kita, masih ada beberapa orang yang masih tidak memahami makna istilah itu.

Oleh itu, untuk memahami lebih lanjut mengenai dalam talian, mari kita lihat artikel ini!


Apakah Maksud Dalam Talian (Online)?

apakah maksud dalam talian (online)

Secara umum, dalam talian adalah perkara yang merujuk kepada peranti elektronik yang menyala atau bersedia untuk digunakan dan disambungkan ke peranti lain, seperti komputer, rangkaian, pencetak dan sebagainya.

Walau bagaimanapun, hari ini dalam istilah moden, dalam talian merujuk kepada sambungan internet atau sambungan serta rangkaian komputer.

Atau dengan kata lain, ia adalah keadaan sambungan yang disambungkan ke internet.

Jadi, dalam kes ini seseorang boleh dikatakan berada online apabila dia menggunakan internet, atau peranti seperti komputer boleh dikatakan berada online apabila sudah disambungkan ke internet.

Satu lagi contoh penggunaan istilah “online” adalah dalam dunia pembelajaran, online ditafsirkan sebagai aktiviti pengajaran dan pembelajaran melalui kaedah interaktif berasaskan internet seperti penggunaan aplikasi Google Meet, Zoom Meeting dan sebagainya.


CariTekno Menerangkan Dalam Talian

caritekno menerangkan dalam talian

Dalam kes ini, peranti seperti printer dan scanner dianggap dalam talian semasa berjalan atau sudah bersambung ke sistem komputer.

Apabila berhubung dengan sambungan ke internet atau rangkaian lain, secara teknikalnya komputer akan dikatakan “dalam talian” apabila peranti disambungkan ke rangkaian seperti internet.

Walau bagaimanapun, pada masa kini kebanyakan orang menggunakan istilah untuk merujuk kepada rangkaian internet sahaja. Bertentangan dengan perkataan “dalam talian” adalah “di luar talian”.

Oleh itu, istilah dalam talian ini boleh digunakan dalam pelbagai aktiviti yang berkaitan dengan penggunaan internet, seperti membeli-belah dalam talian.