Apa Itu UAT ? | Borang UAT ( User Acceptance Test )

Sekiranya Anda seorang software developer, pengurus produk software as a service, atau seseorang yang bekerja di agensi pembangunan web, tentu saja Anda tahu pentingnya UAT (User Acceptance Testing).

UAT adalah salah satu bahagian yang paling penting dalam proses pembangunan atau pembuatan software.

Sebelum pelancaran atau penghantaran software kepada pelanggan, software akan menjalani ujian akhir untuk memastikan kejayaan produk akhir software yang telah dibuat.

Tidak ramai orang tahu secara terperinci mengenai user acceptance testing, terutamanya bagi mereka yang masih pemula dalam dunia teknologi pembangunan software.

Okay jangan risau, kerana dalam artikel ini akan dijelaskan sepenuhnya mengenai UAT. Mari kita lihat artikel ini!

Apa Itu UAT?

apa itu uat

Menurut penjelasan dari William E Perry (70:2006) dalam bukunya berjudul ” Effective Methods for Software Testing 3rd” menjelaskan bahwa:

UAT (User Acceptance Testing) adalah ujian yang dijalankan oleh end user di mana user adalah staff atau pekerja syarikat yang berinteraksi secara langsung dengan sistem dan mengesahkan sama ada fungsi sedia ada telah berjalan mengikut keperluan atau fungsinya.

Selepas system testing, accepting testing menyatakan bahawa sistem software memenuhi keperluan.

Dalam erti kata lain, UAT adalah ujian yang dijalankan oleh pengguna software dengan menggunakan teknik ujian black box untuk menguji sistem terhadap spesifikasinya.

Teknik ujian black box adalah salah satu kaedah ujian software yang memberi tumpuan kepada bahagian fungsi, khususnya pada input dan output software (sama ada mengikut apa yang diharapkan atau tidak).

Jenis UAT (User Acceptance Testing)

jenis uat user acceptance testing

Pada asasnya terdapat 2 jenis user acceptance testing, iaitu alpha testing dan beta testing. Oke, ini penjelasan yang lebih lengkap.

1. Alpha Testing

alpha testing

Alpha testing adalah ujian akhir sebelum software dilancarkan untuk kegunaan umum. Dalam ujian alpha terdapat dua fasa, iaitu seperti berikut:

Ujian oleh internal developer.Internal developer akan menjalankan ujian menggunakan software bantuan seperti debugger, atau debugger hardware assisted.

Matlamatnya adalah untuk mengetahui pelbagai jenis pepijat dengan cepat.
Ujian oleh QA (quality assurance) staff.Pada fasa kedua ini software akan dikemukakan kepada QA staff sebagai ujian tambahan yang dijalankan dalam persekitaran yang serupa dengan penggunaan yang dimaksudkan.

Ini sudah tentu mempunyai matlamat untuk mensimulasikan suasana atau persekitaran ujian sebenarnya.

Oleh itu, apabila sistem dipasang, tidak ada kesilapan atau kecacatan sistem.

Alpha testing digunakan sebagai bentuk internal user acceptance testing sebelum software mendapat beta testing.

Ini dilakukan supaya pengguna akhir apabila melakukan ujian seterusnya iaitu beta testing tidak akan berasa sangat kecewa kerana terdapat banyak kegagalan dalam software.

2. Beta Testing

beta testing

Beta testing atau biasanya dipanggil external user acceptance testing adalah ujian yang dilakukan oleh pengguna terakhir.

Ini dilakukan dengan tujuan mengesahkan usability, functionality, compatibility dan reliability pada software yang telah dibuat.

Fasa ini sangat penting kerana kita dapat mencari pelbagai kekurangan atau masalah yang wujud dalam software yang telah dibuat dari perspektif pengguna akhir.

Proses UAT

proses uat

Dalam user acceptance testing terdapat satu siri proses yang perlu dilakukan secara beransur-ansur, iaitu seperti berikut:

1. Buat Pelan UAT

Pelan ujian user acceptance testing menggariskan strategi yang akan dijalankan untuk mengesahkan dan juga memastikan software memenuhi keperluan spesifikasinya.

Dalam proses pertama ini, terdapat beberapa perkara yang perlu dilakukan seperti:

 • Menyusun kandungan dokumen UAT masuk dan keluar. Dokumen UAT adalah dokumen yang menunjukkan bukti ujian.
 • Mereka bentuk senario ujian.
 • Mereka bentuk kes ujian.
 • Menentukan jadual ujian.
 • Menentukan peranan dan tanggungjawab pelbagai pihak yang terlibat.
 • dan sebagainya

2. Reka Bentuk UAT

Selepas perancangan, sudah tiba masanya untuk memikirkan reka bentuk UAT berdasarkan kriteria penerimaan yang telah dikumpulkan.

Terdapat beberapa perkara yang perlu dilakukan dalam proses kedua ini, iaitu seperti berikut:

 • Pengenalpastian senario ujian dan kes ujian. Dalam pengenalpastian senario ujian berkenaan dengan proses yang dibuat dan diuji dengan langkah-langkah yang jelas.
 • Menyediakan data ujian.

3. Pelaksanaan UAT

Selepas keseluruhan proses perancangan dan reka bentuk UAT telah selesai, sudah tiba masanya untuk mula menguji UAT.

Perkara terbaik yang perlu dilakukan ialah merakam dan mendokumenkan keseluruhan proses. Walaupun developer bukan sebahagian daripada UAT team, pastikan mereka menonton keseluruhan sesi.

4. Sign Off

Ujian UAT dibuat dengan tujuan menganalisis sama ada produk mematuhi keperluan perniagaan atau tidak. Sekiranya jawapannya positif, produk itu bersedia untuk dilancarkan ke pasaran.

Sekiranya jawapannya negatif, maka harus menjalani satu lagi pusingan ujian UAT selepas membetulkan semua pepijat dan gangguan dalam software.

Manfaat dan Tujuan UAT

manfaat dan tujuan uat

Terdapat beberapa manfaat dan tujuan pelaksanaan user acceptance testing, iaitu seperti berikut:

Manfaat User Acceptance Testing

 • Meningkatkan keyakinan pengguna atau pelanggan tentang potensi software untuk memenuhi keperluan.
 • Memastikan bahawa software berada dalam keadaan yang sedia untuk digunakan dan dapat memenuhi keperluan pengguna.
 • Kepuasan pengguna atau pelanggan meningkat, kerana mereka lebih yakin bahawa software memenuhi semua keperluan.
 • Dapatkan software yang sepadan dengan spesifikasi fungsian yang ditentukan.

Tujuan User Acceptance Testing

 • Menguji sama ada software yang telah dibuat mengikut spesifikasi fungsian yang telah ditentukan.
 • Memberi keyakinan bahawa software memenuhi keperluan perniagaan.
 • Mengetahui pelbagai masalah yang wujud dalam software dari perspektif pihak internal dan external syarikat.

Contoh Ujian dan Borang UAT

contoh ujian dan borang uat

Tujuan:

Untuk mengetahui respons pengguna terhadap game education dalam proses pengujian beta, tes dilakukan dengan memberikan 8 pertanyaan kepada 36 pengguna.

Table Komponen Pemilihan Jawapan

ASangat mudah / bagus / sesuai / jelas
BMudah / bagus / sesuai / jelas
CNeutral
DAgak sukar / bagus / sesuai / jelas
ESangat sukar / bagus / sesuai / jelas

Table Komponen Nilai Jawapan

A5
B4
C3
D2
E1

Table Data Jawapan Pengguna

NoSoalanABCDE
1Adakah rupa game menarik?1211832
2Adakah menu dalam game mudah difahami?5151231
3Adakah bahan pembelajaran dalam game sangat menarik untuk dimainkan?7131060
4Adakah game ini sangat menarik untuk dimainkan?816840
5Adakah game ini membantu meningkatkan pemahaman tentang bahan pembelajaran?1512630
6Adakah objek dalam game ini sesuai dengan tema pembelajaran?1314540
7Bolehkah game ini digunakan sebagai medium untuk membantu dalam pembelajaran?1412820
8Adakah media dalam game ini baik?1712520

Table Data Selepas Pemprosesan

NoSoalan(A x 5)(B x 4)(C x 3)(D x 2)(E x 1)Jumlah
1Adakah rupa game menarik?60442462136
2Adakah menu dalam game mudah difahami?25603661128
3Adakah bahan pembelajaran dalam game sangat menarik untuk dimainkan?355230120129
4Adakah game ini sangat menarik untuk dimainkan?40642480137
5Adakah game ini membantu meningkatkan pemahaman tentang bahan pembelajaran?75481860147
6Adakah objek dalam game ini sesuai dengan tema pembelajaran?65561580144
7Bolehkah game ini digunakan sebagai medium untuk membantu dalam pembelajaran?75482440151
8Adakah media dalam game ini baik?85481540152

Table Analisis

Soalan 1136 : 36 = 3,7
3,7 : 5 x 100 = 74%
Soalan 2128 : 36 = 3,5
3,5 : 5 x 100 = 70%
Soalan 3129 : 36 = 3,6
3,6 : 5 x 100 = 72%
Soalan 4137 : 36 = 3,8
3,8 : 5 x 100 = 76%
Soalan 5147 : 36 = 4,1
4,1 : 5 x 100 = 82%
Soalan 6144 : 36 = 4
4 : 5 x 100 = 80%
Soalan 7151 : 36 = 4,2
4,2 : 5 x 100 = 84%
Soalan 8152 : 36 = 4,2
4,2 : 5 x 100 = 84%

Daripada data di atas dapat disimpulkan bahawa:

 • Game ini mempunyai rupa yang menarik.
 • Menu dalam game mudah difahami.
 • Bahan pembelajaran dalam game sangat menarik untuk dimainkan.
 • Game ini sangat menarik untuk dimainkan.
 • Game ini membantu meningkatkan pemahaman tentang bahan pembelajaran.
 • Game ini boleh digunakan sebagai medium untuk membantu dalam pembelajaran.
 • Media dalam game baik.

Download Templat Borang UAT

Nama FileContoh Template Borang UAT 1
Size File12 KB
Format FileExcel
DownloadKlik di sini (Google Drive)
Nama FileContoh Template Borang UAT 2
Size File36 KB
Format FilePdf
DownloadKlik di sini (Google Drive)
Nama FileContoh Template Borang UAT 3
Size File35 KB
Format FileExcel
DownloadKlik di sini (Google Drive)
Nama FileContoh Template Borang UAT 4
Size File110 KB
Format FilePdf
DownloadKlik di sini (Google Drive)