Apa Makna Sistem Unit Antarbangsa (SI)? – Definisi Penuh

Dalam unit asas dalam unit antarabangsa (SI), terdapat sistem statik dan dinamik. Sistem dinamik terdiri daripada sistem dinamik yang kecil dan besar.

Sistem dinamik yang besar biasanya dipanggil MKS (Secon Kilogram Meters) atau Sistem Georgie atau Sistem Praktikal. Manakala sistem dinamik kecil biasanya dipanggil CGS atau Gauss Systems.

Nah, dalam artikel ini kita akan membincangkan tentang sistem unit antarabangsa dengan lebih lanjut. Mari kita bercakap mengenainya!


Apakah Sistem Unit Antarbangsa (SI)?

international system of units (si)

Sistem Unit Antarabangsa (SI) adalah sistem pengukuran yang paling biasa dan digunakan secara meluas di dunia. Seperti yang digunakan dalam sains dan kehidupan sehari-hari.

Piawaian ini diterbitkan pada tahun 1960 dan berdasarkan MKS (Meter, Kilogram, Second) dan ia adalah hasil inisiatif yang bermula pada tahun 1948. Sila ambil perhatian bahawa ini adalah salah satu bahagian sistem kuantiti antarabangsa.


CariTekno Menerangkan Sistem Unit Antarbangsa (SI)

sistem satuan internasional (si)

Dalam Sistem Antarabangsa Unit (SI) terdapat 7 unit asas, 22 dinamakan, dan terdapat unit derivatif.

Di samping itu, dalam Sistem Antarabangsa Unit (SI) terdapat unit awalan atau awalan yang digunakan untuk pendaraban atau pengurangan berasaskan perpuluhan.

Sistem ini dinyatakan sebagai sistem yang sedang membangun, maka akan ada unit baru dan boleh diubah suai melalui perjanjian antarabangsa apabila teknologi berkembang.

Semua unit dalam Unit Antarabangsa (SI) boleh dinyatakan secara langsung atau jumlah pecahan atau gandaan standard.

Terdapat tujuh unit asas dalam Sistem Antarabangsa (SI), termasuk:

  • Meter (m)
  • Kilogram (kg)
  • Second / kedua (s)
  • Ampere (A)
  • Kelvin (oK)
  • Candela (cd)
  • Mole (mol)

Penghujung Perkataan

Oleh itu, terdapat sedikit perbincangan tentang Sistem Unit Antarabangsa (SI). Semoga artikel ini dapat berguna dan dapat menambahkan pandangan Anda.

Jika terdapat sebarang kritikan, cadangan atau soalan sila serahkan dalam ruangan komen. Terima kasih.